Kalendarz wydarzeń szkolnych

Data 

Wydarzenie 

4 IX 2023 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 

20 IX 2023 r. 

Zebranie Rodziców 

25 X 2023 r. 

Dzień Patrona szkoły 

22 XI 2023 r. 

Zebranie Rodziców 

22 XII 2023 r. 

Termin powiadomienia o grożących ocenach niedostatecznych na I semestr 

23 XII – 31 XII 2023 r. 

Zimowa przerwa świąteczna 

22 I 2024 r. 

Wystawienie ocen na I semestr 

24 I 2024 r. 

Konferencja klasyfikacyjna 

31 I 2024 r. 

Zebranie Rodziców 

1 II 2024 r. 

Początek II semestru 

7 II 2024 r. 

Konferencja podsumowująca I okres 

12 II – 25 II  2024 r. 

Ferie zimowe 

III 2024 r. 

Próbne egzaminy klas 8 

Po V niedzieli Wielkiego Postu 

Rekolekcje wielkopostne 

28 III – 2 IV 2024 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

24 IV 2024 r. 

Zebranie Rodziców 

1 V 2024 r. 

Święto Pracy  

3 V 2024 r. 

Święto Narodowe Trzeciego Maja 

14, 15, 16 V 2024 r. 

Egzaminy ósmoklasisty 

 17 V 2024 r. 

Termin powiadomienia Rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego 

30 V 2024 r. 

Boże Ciało 

7 VI 2024 r. 

Wystawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego 

 14 VI 2024 r. 

Termin wystawiania ocen na koniec roku szkolnego 

17 VI 2024 r. 

Konferencja klasyfikacyjna 

20 VI 2024 r. 

Pożegnanie klas 8 

21 VI 2024 r. 

Zakończenie roku szkolnego 

21 VI – 31 VIII 2024 r. 

Ferie letnie 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

13 X 2023 r. 

2 V 2024 r. 

14, 15, 16 V 2024 r. 

31 V 2024 r. 

18 VI 2024 r.