Plan pracy

Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2023/2024

Cele i zadania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w świetlicy

Organizacja pracy świetlicy:

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na świetlicy szkolnej;
 • zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w świetlicy szkolnej;
 • wspólne ustalanie norm obowiązujących w świetlicy szkolnej;
 • poznanie praw i obowiązków wychowanków świetlicy;
 • integracja zespołu.

Wzmacnianie wychowanków w rozwoju intelektualnym:

 • stworzenie warunków do odrabiania zadań domowych;
 • organizowanie ćwiczeń pomagających w utrwalaniu i doskonaleniu technik szkolnych;
 • wspieranie kreatywności;
 • organizowanie gier i zabaw oraz wykorzystywanie rebusów, krzyżówek i innych metod pomagających w rozwoju logicznego myślenia
 • umiejętność wyciągania wniosków.

Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków:

 • szacunek oraz kulturalne zachowanie się wobec innych jako bardzo ważny element w życiu świetlicy;
 • kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi,
 • wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie;
 • wyrabianie szacunku do pracowników, mienia szkoły oraz własności prywatnej;
 • wdrażanie umiejętności nazywania uczuć, emocji, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych oraz podczas uroczystości szkolnych;

Edukacja prozdrowotna:

 • zachęcanie poprzez gry i zabawy do aktywnego spędzania czasu;
 • wskazanie zalet korzystania ze świeżego powietrza;
 • wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie;
 • przedstawienie czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na nasze zdrowie.

Kształtowanie postawy szacunku dla tradycji, obyczajów, kultury oraz wartości narodowych:

 • pamięć o rocznicach i świętach narodowych;
 • wykonywanie gazetek okolicznościowych;
 • kultywowanie tradycji związanych z poszczególnymi świętami;

Budzenie i rozwijanie zainteresowań poprzez różne formy pracy:

 • odrabianie zadań domowych;
 • zajęcia plastyczne;
 • wystawy prac dzieci;
 • konkursy;
 • zajęcia ruchowe;
 • wspólne dekorowanie świetlicy;
 • oglądanie filmów edukacyjnych;
 • zajęcia czytelnicze;
 • zabawy muzyczno-rytmiczne;
 • tańce integracyjne;
 • orgiami;
 • eksperymenty, doświadczenia.

WRZESIEŃ

Witaj szkoło. Integracja oraz organizacja pracy świetlicy                  04–08. 09

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.
 • Zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy.
 • Co robimy by w świetlicy było miło.
 • Omówienie zasad obowiązujących w świetlicy oraz bezpiecznego poruszania się po szkole.
 • Zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia.
 • Pogadanka na temat poszanowania rzeczy należących do świetlicy.
 • „Plecak pełen wspomnień” – wakacyjne wspomnienia; praca
 • Zabawy integrujące zespół.

Bezpieczni  w drodze do szkoły.                                                               11-15.09

 • Utrwalanie zasad ruchu
 • Zagadki o tematyce ruchu drogowego.
 • Promocja zasady – jestem widoczny na
 • Czytanie wiersza Chotomskiej pt.: „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”.
 • Praca plastyczna – znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna.
 • 15 września – Dzień kropki – kropkowe

To już jesień                                                                                                    18-22.09

 • Dostrzeganie zmian w
 • Określenie cech
 • Omówienie grzybów- segregacja na jadalne i
 • Pani jesień – prace
 • Jesienne zabawy ruchowe- lecące kiście, szumiący
 • Spacer w poszukiwaniu skarbów
 • 23 września początek kalendarzowej jesieni.

Jesteśmy gospodarzami świetlicy                                                              25-29.09

 • Kształtowanie wzajemnego szacunku, kultury
 • Kształtowanie chęci niesienia pomocy
 • Wzmacnianie więzi poprzez wspólną zabawę.
 • Stworzenie wspólnie z uczniami oraz wspólne omówienie kontraktu świetliczaka.
 • Nasze dłonie-prace
 • Kształtowanie poczucia przynależności do
 • Wspólne dbanie o wygląd estetyczny świetlicy.
 • Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Świętujemy Dzień chłopaka 30 września.

PAŻDZIERNIK

Troszczymy się o zwierzęta                                                                         02-06.10

 • 4 październik Światowy Dzień Zwierząt.
 • Jestem odpowiedzialnym opiekunem – rozmowa na temat sposobów opiekowania się zwierzętami.
 • Mieszkańcy lasów i pól-
 • Jak zwierzęta przygotowują się do zimy i jak możemy im pomóc.
 • Kalambury – zwierzęta dzikie i
 • „ Karmnik dla ptaków” – prace
 • 7 październik Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Święto Edukacji Narodowej                                                                       9-13.10

 • Kształtowanie nawyków grzecznościowych.
 • Budzenie szacunku do pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły.
 • 14 październik Dzień Edukacji
 • Wykonywanie kwiatów i laurek dla wychowawców.

Zdrowie może być smakowite                                                                   16-20.10

 • Omówienie piramidy żywieniowej.
 • Zdrowie na talerzu, najwartościowsze produkty- prace
 • Rebusy i krzyżówki o
 • Quiz o zdrowiu,
 • Witaminy są ważne- omówienie jakie i w czym możemy znaleźć potrzebne witaminy dla zdrowia,
 • W zdrowym ciele zdrowy duch – wspólny

Bezpieczna szkoła. Dzień Patrona Szkoły                                     23-27. 10

 • Kształtowanie postawy
 • Rozmowa o prawach i obowiązkach.
 • Nasze sposoby na
 • 24 październik Światowy Dzień Origiami.
 • Poznajemy japońską sztukę składania
 • 25 października 2023, środa Dzień Patrona Szkoły

LISTOPAD

Dni zadumy – Święto Zmarłych                                                                 30.10-03.11

 • Pamięć dla tych, których już nie ma – kompetencje emocjonalno-społeczne, rozmowa o tych, co
 • Poszanowanie i omówienie polskiej tradycji – Święta Zmarłych.
 • Kształtowanie odpowiedniego zachowania na
 • Gry i zabawy integrujące grupę.

Święto Niepodległości – Jesteśmy Polakami                                        06-10.11

 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi,
 • Wyjaśnienie słowa „niepodległość:.
 • Znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków.
 • Jak rozumiemy hasło „szczęśliwe dziecko w wolnym kraju” –
 • Postacie związane z 11 listopada w formie plastycznej.
 • 11 listopada Święto Niepodległości.
 • Moja mała ojczyzna – zajęcia skupione na rodzinie, domu, miejscu
 • Legendy i zwyczaje
 • Godło polski, flaga, kotyliony – praca
 • Przypomnienie słów „Hymnu państwowego”.

Życzliwość i tolerancja. Szkoła z klasą                                                   13-17.11

 • Dobre maniery, czyli savoir – vivre w świetlicy, scenki związane z zasadami kulturalnego
 • Kształtowanie nawyków grzecznościowych – budzenie szacunku do ludzi starszych, rozwijanie wyobraźni.
 • Dyskusja na temat jak rozumiemy powiedzenia „Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”.
 • Co można zrobić aby w świetlicy było miło, wesoło i przyjemnie – własne pomysły.
 • Gry planszowe rozwijające pamięć i koncentrację.

Światowy Dzień Pluszowego Misia – w świecie bajek                         20-24.11

 • Pogadanka o poszanowaniu zabawek własnych i świetlicowych.
 • Kalambury – jaka to
 • Czytanie baśni i
 • Wykonanie zakładki do książki.
 • Krzyżówki tematyczne z hasłem,
 • Łączenie postaci bajkowych z właściwymi tytułami.
 • 25 listopad Dzień Pluszowego
 • Rozmowa na temat znanych nam bajkowych misiów.
 • Mój miś – prace plastyczne, rozmowa o swoim ulubionym

Andrzejkowe zwyczaje                                                                                 27.11-01.12

 • Pogadanka na temat zwyczajów i obrzędów
 • Wykonanie dekoracji andrzejkowej i rekwizytów do wróżb.
 • Andrzejki w świetlicy – wróżby, tańce,
 • Zabawy muzyczno – ruchowe- „Taniec krzeseł”, „Taniec z balonem”.

GRUDZIEŃ

Barbórka. W oczekiwaniu na Mikołaja                                                      04-08.12

 • Przybliżenie dzieciom specyfiki zawodu górnika.
 • „ Czarny węgiel”- zabawa badawcza, omówienie właściwości węgla.
 • Wykonywanie czapki górnika – praca
 • List do „Świętego Mikołaja” przedstawienie w formie listu prośby o
 • Zapoznanie się z historią Św. Mikołaja.
 • Co sprawia więcej radości dawanie czy dostawanie –
 • Postać Św. Mikołaja – prace
 • Wizyta Św. Mikołaja w świetlicy.

Choinkowy zawrót głowy                                                                           11-15.12

 • Rozmowa z dziećmi na temat historii i tradycji dekorowania
 • Wykonywanie ozdób świątecznych.
 • Nauka składania życzeń świątecznych.
 • Ażurowe śnieżynki.
 • Bombka choinkowa –

W klimacie Bożego Narodzenia – Idą Święta –                                       18-22.12

 • Czytanie świątecznych opowieści.
 • Rozmowa o tradycjach bożonarodzeniowych.
 • Oglądanie filmów o tematyce świątecznej.
 • Zabawy ruchowe np. świąteczne
 • Wspólne ubieranie

STYCZEŃ

Postanowienia Noworoczne. Czas karnawału                                     02-05.01

 • Dzielenie się wspomnieniami związanymi z przeżyciami świątecznymi oraz noworocznymi.
 • Podział roku na pory roku, miesiące, tygodnie, dni itd. Nowy Rok – zagadki, przysłowia, daty
 • Wypisanie postanowień noworocznych na tablicy.
 • Próba podsumowania starego
 • Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania postanowień.
 • Wykonanie świątecznego pejzażu.
 • Poznajemy przysłowia o poszczególnych miesiącach
 • Kształtowanie umiejętności kulturalnej
 • Wykonanie masek karnawałowych.

    Skrzydlaci przyjaciele 08-12.01

 • Ptaki zimą- prace plastyczne,
 • Kształtowanie postawy troski o ptaki i bezdomne zwierzęta,
 • Kalambury – rozpoznawanie zwierząt,
 • Wyzwolenie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy, opartej na wesołych wierszykach

 Dzień Babci 21 stycznia i Dziadka 22 stycznia                                              15-19.01

 • Pogadanka o potrzebie okazywania szacunku i serdeczności ludziom starszym,
 • Wykonanie laurek na dzień babci i dziadka,
 • Za co kochamy naszych dziadków – wypowiedzi dzieci, zapisanie ich na dużym sercu,
 • Portret naszych dziadków – wystawa portretów.

Nasze hobby i zainteresowania                                                                       22-26.01

 • luźna pogadanka na temat naszych zainteresowań,
 • wspólne oglądanie przyniesionych przez dzieci kolekcji,
 • rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Hobby”,
 • propagowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu, dyskusja o zaletach,
 • zabawa ruchowa np. „Szukanie skarbów”,
 • wykonanie pudełka techniką

Kraj wiecznego śniegu i lodu                                                                           29.01-02.02

 • Eskimosi – charakterystyczne cechy stroju – pogadanka i prezentacja ilustracji. Odnalezienie arktyki na mapie. Wypisywanie informacji kojarzących się z eskimosami – praca w grupach.
 • „Zima w mieście” – malowanie pastą do zębów.
 • Praca plastyczna – „Życie na biegunie”.
 • Przegląd atlasów zwierząt, encyklopedii – poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych. Nauka korzystania z encyklopedii.
 • „Zwierzęta polarne” – praca plastyczna. Słuchanie muzyki releksacyjnej.
 • Słuchanie utworu A. Vivaldiego – „Zima” – malowanie do muzyki.
 • Słuchanie piosenek o tematyce zimowej – nauka jednej piosenki wybranej przez dzieci.

LUTY

Walentynki. Bezpieczne ferie Ferie zimowe (termin 12 – 25 luty)            05-09.02

 • jakie znamy emocje i jaki mają na nas wpływ,
 • 14 luty Walentynki. Kartka walentynkowa,
 • 17 luty Dzień Kota, (przed Dniem Kota)
 • rozsypanka wyrazowa- dobieranie pór roku do miesięcy.
 • przedstawienie przez dzieci ich planów na zbliżające się ferie – jak ciekawie spędzić ferie,
 • opowiadanie o ulubionych zabawach na śniegu,
 • rozwiązywanie zagadek związanych z zimowymi sportami,
 • zabawy ruchowe np. ciepło zimno, bitwa śnieżek.

Ferie zimowe (termin 12 – 25 luty)

Powrotów nadszedł czas. Pobawmy się w teatr                                         26.02-01.03

 • Feryjne wspomnienia w formie plastycznej.
 • Co to jest teatr? –
 • Rozbudzanie postaw twórczych.
 • Kto pracuje w teatrze.
 • dlaczego powinno chodzić się do teatru – swobodne wypowiedzi,
 • zabawa w teatr, inscenizacja wybranego wiersza. Nauczyciel odczytuje tekst, który jest odgrywany przez dzieci,
 • zabawy w naśladowanie – uczniowie naśladują mimiką i gestem np. wybrane zwierzęta,
 • zajęcia plastyczne – pacynka lub kukiełka.

MARZEC

Kwiaty dla kobiet dużych i małych                                                           04-08.03

 • wzbudzanie szacunku dla kobiet w ogóle,
 • kształtowanie u chłopców szacunku wobec swoich koleżanek,
 • kobiety w naszym życiu – wykonywane przez kobiety zawody, podział obowiązków w rodzinie,
 • znane kobiety (nauka, sztuka, sport…),
 • czytanie wierszy tematycznych,
 • tulipany, żonkile…- prace plastyczne

 Jak jadasz takie zdrowie posiadasz                                                          11-15.03

 • utrwalanie żywieniowych zwyczajów prozdrowotnych,
 • słuchanie piosenki „Witaminki”,
 • krzyżówki o tematyce zdrowotnej,
 • przypomnienie znaczenia witamin,
 • nowalijki – co to takiego?- prace plastyczne,
 • recepta na ciszę- wypisanie przyczyn hałasu w świetlicy, tworzenie recepty na ciszę podczas pobytu w świetlicy,
 • praca pielęgniarki szkolnej – czy jest ważna?- burza mózgów.

Wiosna za oknem                                                                                          18-22.03

 • obserwacja zmiany pogody, pierwsze oznaki wiosny – rozmowa,
 • z czym nam się kojarzy wiosna – pogadanka,
 • motyle, biedronki…- wydzieranka,
 • wykonanie wiosennej dekoracji sali,
 • prezentacja staropolskich zwyczajów żegnania zimy i witania wiosny,
 • zabawy ruchowe, np. Berek, Sieć…,
 • słuchanie utworu Vivaldiego „Wiosna”.

Wielkanocne zwyczaje                                                                                 25-27.03

 • symbolika koszyka, rozmowa kierowana na temat produktów znajdujących się w koszyku,
 • umacnianie więzi rodzinnych,
 • wzajemna pomoc w domu podczas przygotowań świątecznych,
 • wykonanie ozdób świątecznych (kurczaki, zajączki, pisanki…)- technika dowolna,
 • wykonanie dekoracji świątecznych do wystroju świetlicy,
 • zabawy ruchowe np. „turlanie jajka”.

 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca 2024, czwartek – 2 kwietnia 2024, wtorek

KWIECIEŃ

Nasze zmysły                                                                                                 03-05.04

 • spostrzeżenia poświąteczne,
 • poznanie roli i funkcji zmysłów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • odgadywanie smaków,
 • zabawy z dźwiękiem.

Dbajmy o środowisko                                                                                  08-12.04

 • Dbanie o środowisko naturalne – burza mózgów
 • Jak miłośnik przyrody zachowuje się w lesie? – rozmowa kierowana.
 • Poznanie roślin chronionych – przegląd albumu przyrodniczego
 • „Najpiękniejszy kwiat” – wyklejanie kuleczkami plasteliny
 • Ciekawe pod względem przyrodniczym miejsca do zwiedzania – propozycje uczniów wraz z uzasadnieniem własnego wyboru

Dzień Ziemi                                                                                                     15-19.04

 • obecne kłopoty Ziemi – pogadanka,
 • 22 kwiecień –Dzień Ziemi,
 • rady na odpady – omówienie zasad segregacji,
 • rebusy ekologiczne,
 • poznajemy pojęcia: recykling, ekologia,
 • plakat ekologiczny.

23 kwiecień Dzień Książki – Nie czytasz żałuj                                       22-26.04

 • kształtowanie nawyku szacunku do książki oraz czytania,
 • jak powstaje książka,
 • wyjaśnienie pojęć: autor, druk, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja,
 • książka a ekranizacja- rozmowa kierowana,
 • wizyta w szkolnej bibliotece – wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek,
 • wykonanie ilustracji do fragmentu przeczytanego z książki.

 MAJ

Święto Konstytucji 3 Maja                                                                          29.04-03.05

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 • rozmowa na temat świąt narodowych 1 Maja i 3 Maja – dlaczego je obchodzimy,
 • nasze symbole- godło i flaga,
 • wykonanie biało – czerwonych chorągiewek.

Ruch to zdrowie                                                                                            06-10.05

 • rozmowa na temat aktywności fizycznej,
 • doskonalenie zasad fair play,
 • rozwijanie umiejętności zabawy i gry w zespole,
 • ulubione sposoby rekreacji na świeżym powietrzu,
 • zabawy ruchowe na boisku

Siła przyjaźni                                                                                                  13-17.05

 • uświadomienie dzieciom wartości przyjaźni,
 • zwroty grzecznościowe – odgrywanie scenek,
 • prezent dla przyjaciela – prace plastyczne,
 • portret przyjaciela,
 • co mamy na mamy na myśli mówiąc „Przyjaciel” – pierwsze

 Mój dom, moja rodzina – Dzień Matki                                             20-24.05

 • rola rodziny w życiu człowieka – rozmowa kierowana,
 • rola mamy i taty w domu; nasze relacje z rodzicami,
 • rodzina wyrazów – karty pracy,
 • kształtowanie szacunku dla mamy i jej pracy,
 • 26 maj Dzień Matki – niespodzianka dla

1 czerwiec Dzień Dziecka                                                              27-31.05

 • Konwencja Praw Dziecka – prawa i obowiązki dziecka – utrwalanie wiedzy,
 • dzieci z różnych części świata,
 • kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności,
 • dostrzeganie cech łączących ludzi,
 • słuchanie dziecięcych piosenek,
 • gry i zabawy

 CZERWIEC

Piękna nasza Polska cała                                                                           03-07.06

 • poznanie różnych regionów naszego kraju,
 • góry czy morze? – rozmowa o naszych ulubionych kierunkach wakacyjnych,
 • moje wymarzone wakacje – prace plastyczne,
 • wakacje na wsi, wakacje w mieście – propagowanie aktywnego spędzania wakacji,
 • zabawy

Wakacje tuż tuż                                                                                              10-14.06

 • wakacje w górach –rozmowa na temat czym charakteryzuje się krajobraz górski,
 • wykonanie gazetki zachęcającej do zwiedzania najciekawszych miejsc w górach,
 • odszukanie na mapie miejscowości górskich,
 • wakacje nad morzem, jeziorem – rozmowa na temat w jaki sposób możemy spędzić czas nad wodą,
 • krajobraz nadmorski – rozmowa,
 • odszukiwanie na mapie miejscowości nadmorskich,
 • nadmorska plaża – praca

Bezpieczne wakacje . Do zobaczenia                                                      17-21.06

 • przypomnienie numerów alarmowych,
 • rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabaw wakacyjnych,
 • sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia – giełda pomysłów,
 • wspomnienia świetlicowe – co nam najbardziej utkwiło w pamięci,
 • porządkowanie świetlicy podczas słuchania wakacyjnych piosenek,
 • uroczyste zakończenie roku