Laboratoria Przyszłości

1. Finansowanie programu:

„Laboratoria Przyszłości” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach otrzymał wsparcie w postaci środków finansowych w wysokości 123.900 zł.

2. Założenia programu- cel główny i cele szczegółowe

Głównym celem programu było zapobieganie skutkom stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez zapewnienie możliwie największej liczbie uczniów szkół dostępu do wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych, w szczególności w zakresie zdolności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Cel główny był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • zapewnienie szkołom środków finansowych na rozwijanie szkolnej infrastruktury i wyposażenie szkół;
  • stworzenie przestrzeni szkolnej umożliwiającej wymianę wiedzy, dobrych praktyk w rozwijaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości, w tym zwłaszcza umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych w tym obszarze.

3. Informacja prasowa

komunikat_prasowy

4. Różnorodne grafiki

5. Wykaz zakupionego sprzętu

W ramach programu zakupiliśmy m.in:

Zestawy do nauki robotyki i programowania „Lego Spike Prime”
https://www.lego.com/pl-pl/product/lego-education-spike-prime-set-45678

Zestawy z mikrokontrolerem Arduino i akcesoriami, umożliwiające realizację kursów Forbota https://forbot.pl/blog/kursy

Stacje lutownicze wraz z akcesoriami.

Zasilacze warsztatowe.

Drukarki 3D „Flash Forge Adventurer 4”.

Zestaw filamentów do Drukarki 3D

Laptopy „Lenovo Legion”.

Aparaty do wideoblogów wraz z akcesoriami.
Green Screen

Zestaw oświetleniowy.

Nagłośnienie.

Stoliki warsztatowe, krzesełka, szafę.

Pełny wykaz zakupionego sprzętu

6. Szkolna galeria

7. Filmiki