O szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach:

 • jest szkołą z klasami integracyjnymi, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • promuje chrześcijański system wartości;
 • wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji kraju, sprzyja rozwijaniu obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw;
 • pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów;
 • zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną;
 • dąży do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości;
 • gwarantuje dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły;
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo, fachową opiekę i dobre przygotowanie do dalszej nauki;
 • wspiera ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą, między społecznością lokalną a wszystkimi podmiotami szkoły;
 • przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów;
 • zatrudnia wysoko wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną.

Absolwent naszej szkoły:

 • rozumie ciągłą potrzebę pracy nad sobą i otwartością na innych;
 • posiada umiejętność rozróżniania dobra i zła;
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności;
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych;
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły;
 • troszczy się o zdrowie i sprawność fizyczną, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia;
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • rozumie potrzeby innych, w tym także osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz wykazuje gotowość niesienia pomocy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1:

Dyrektor: mgr Krystyna Wrona

Wicedyrektor: mgr Wiesława Małecka

Wicedyrektor: mgr Aleksandra Hołowiejczuk (przedszkole)

Wychowawcy poszczególnych klas:

klasa 1a: Anna Nycz, Katarzyna Pawela

klasa 1b: Jakub Świerczek, Magdalena Jarosz

klasa 1c: Joanna Bączyńska

klasa 2a: Henryka Karpa, Jolanta Hendzel

klasa 2b: Żaneta Bielenin, Katarzyna Heród

Klasa 2c: Dorota Englart

klasa 3a: Sylwia Szczerbowska, Justyna Łukowicz

klasa 3b: Małgorzata Luranc

klasa 3c: Joanna Wenda, Żaneta Miler

klasa 4a: Renata Zemlik, Monika Sitko

klasa 4b: Renat Szymański, Natalia Kukuła

klasa 5a: Katarzyna Czembor-Pękal, Agnieszka Rudnicka

klasa 5b: Paulina Płachta

klasa 5c: Dorota Sikora, Ewa Mazur

klasa 6a: Magdalena Dubiel-Baran, Jolanta Hendzel

klasa 6b: Marlena Babula

klasa 6c: Małgorzata Szlagór, Aneta Kobylanka

klasa 7a: Marek Szromba, Anna Maciewicz

klasa 7b: Tatiana Pałka-Witowska

klasa 7c: Nina Staś, Agata Stuglik

klasa 8a: Ewa Myśliwiec, Anna Prochowska

klasa 8b: Marta Hanzlik

Babula Marlena 

biologia, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Bialikiewicz Marta 

biblioteka

Bielenin Żaneta 

edukacja wczesnoszkolna, integracja sensoryczna

Brzeziński Bogusław 

świetlica

Bączyńska Joanna 

edukacja wczesnoszkolna

Chechelska Violetta 

 świetlica

Czembor- Pękal Katarzyna  

biologia, matematyka

Dubiel – Baran Magdalena 

język polski, nauczyciel współorganizującey proces kształcenia

Dybczak Dariusz 

religia

Englart Dorota 

edukacja wczesnoszkolna, technika

Grzywa Urszula 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Hanzlik Marta 

język angielski

Hałat Bianka 

świetlica

Heród Katarzyna 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Huczek Ewa 

logopeda

Janik Joanna 

język angielski, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Jarosz Magdalena 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Juras Renata 

fizyka

Karpa Henryka 

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klamra Bożena 

 matematyka

Klenczar Sylwia 

 język angielski, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Kobylanka Aneta 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Korczyk Beata 

pedagog szkolny

Krawczyk Patryk 

informatyka

Kukuła Natalia 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Łukowicz Justyna 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, integracja sensoryczna

Maciewicz Anna  

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Majcherczyk Grzegorz 

wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Martyka Karolina 

język angielski

Matuszewska Aleksandra 

psycholog

Mazur Ewa 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Miler Żaneta 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, pedagog specjalny

Myśliwiec Ewa 

język polski

Nawrocka Katarzyna  

przyroda, biologia, WDŻ

Nierząd Anna 

rehabilitacja

Nycz Anna 

edukazja wczesnoszkolna

Pawela Katarzyna 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, chemia

Pałka-Witowska Tatiana 

matematyka, informatyka

Pochopień Daniel 

wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Prochowska Anna 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Płachta Paulina 

język polski

Rudnicka Agnieszka 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

s. Pilch Teresa 

religia

Sikora Dorota 

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Sitko Monika 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Staś Nina 

historia

Stopa Agnieszka 

matematyka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Stuglik Agata 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Szczerbowska Sylwia 

edukacja wczesnoszkolna

Szlagór Małgorzata 

geografia, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Szlenk Anna 

muzyka, plastyka

Szromba Marek 

wychowanie fizyczne

Szymański Renat

wychowanie fizyczne, WDŻ, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Świerczek Jakub 

edukacja wczesnoszkolna

Wenda Joanna 

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Wójcik Iwona 

język polski

Włodarczyk Mirosław 

wychowanie fizyczne

Zemlik Renata 

historia, edukazja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia