Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU: Filip Hulbój

I Zastępca: Lena Babula

II Zastępca: Mikołaj Grzywa pełniący również funkcję Marszałka Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze

Łącznik z I-III: Zofia Kukla

Opiekunowie: p. Paulina Płachta, p. Ewa Mazur, p. Anna Maciewicz

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: Paulina Płachta, Ewa Mazur, Anna Maciewicz

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 •  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 •  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 •  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 •  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 •  współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariusza,  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, realizacja projektu pn. „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla schroniska dla zwierząt oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału
   i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych
   i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 •  czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 •  pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
  i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 •  wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
  w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

WRZESIEŃ:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2023/2024.
 • Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Myśl Tygodnia”.
 • Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Kropki – 15 września
 • Akcja „ Klasa na medal” – ubieramy się w ubrania w kropki
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka – życzenia dla wszystkich chłopaków i panów, konkursy i zawody dla chłopców,  wręczanie upominków
 • Zaplanowanie i wykonanie jesiennych dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
 • Szkolny Konkurs na Logo Samorządu Uczniowskiego.

PAŹDZIERNIK:

 • Dzień Edukacji Narodowej – życzenia i upominki dla pracowników szkoły oraz emerytów;
 • Akcja z okazji Dnia Uśmiechu – pierwszy piątek października
 • Udział w projekcie „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt” – zbiórka karmy.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Szkolna akcja z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – 7 października
 • Akcja „Klasa na medal”- jesienny wystrój drzwi, sali lekcyjnej
 • Światowy Dzień Owoców i Warzyw (15 września)
 • Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci na terenie gminy Brzeszcze, zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkół i żołnierzy w ramach akcji „Szkoła pamięta”.

LISTOPAD:

 • Udział w apelu z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji 11 listopada
 • Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.
 • Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień –  21 listopada
 • Akcja „Klasa na medal”- Dzień Postaci z Bajek + akcja „czytam dzieciom” (dla klas 1)
 • Akcja „Klasa na medal” – Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)
 • Światowy Dzień Ciasta – słodkości w szkole

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Akcja „Klasa na medal”- Dzień w czapce Mikołajkowej( 6 grudnia)
 • Akcja „Klasa na medal” – zimowo-świąteczny wystrój klasy/drzwi
 • Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych
 • Światowy Dzień Herbaty – 15 grudnia
 • Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowy na szopkę, wieniec lub stroik świąteczny.
 • Kiermasz świąteczny
 • Kartki z  życzeniami dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Oświęcimiu i zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

STYCZEŃ:

 • Akcja „ Klasa na medal ” – Międzynarodowy Dzień Koszuli – dzień w kolorowej koszuli – 13 stycznia.
 • Akcja „Klasa na medal” – Światowy Dzień Śniegu – ubieramy się na biało – 21 stycznia
 • Popołudniowy seans filmowy z popcornem – Światowy Dzień Popcornu (19 stycznia)
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

LUTY:

 • Organizacja  poczty „walentynkowej” – 14 lutego
 • Dyskoteka karnawałowa – bal maskowy
 • Akcja „Klasa na medal”- Dzień pozytywnego myślenia (pozytywny strój – jak najbardziej kolorowy) – 2 lutego
 • Słodkie serca – sprzedaż ciast i ciasteczek na Walentynki

MARZEC:

 • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia kobiet – życzenia dla wszystkich dziewcząt i pań, konkursy,  zawody i zabawy dla dziewcząt,  wręczanie upominków
 • Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych
 • Akcja „Klasa na medal” – wiosenno-wielkanocny wystrój klasy
 • Obchody 1 Dnia Wiosny
 • Akcja „Klasa na medal”- dzień skarpetki nie do pary – 21 marca
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
 • Światowy Dzień Muffinka – akcja w holu szkoły

KWIECIEŃ:

 • Kartki z życzeniami wielkanocnymi dla instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 • Obchody Światowego Dnia Autyzmu – 2 kwietnia
 • Akcja „Klasa na medal”- dzień w niebieskich ubraniach
 • Dzień Czekoladowych Pyszności – 12 kwietnia
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Tańca – 29 kwietnia

MAJ:

 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Dekoracja na szkolnym holu nawiązująca do święta 3 Maja
 • Akcja „Klasa na medal”  – ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

CZERWIEC:

 • Podsumowanie akcji „Klasa na medal”
 • Organizacja szkolnego konkursu „Mam Talent” dla klas 1-3
 • Szkolny dzień gier towarzyskich i planszowych – dzień bez telefonu komórkowego
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Kampania wyborcza i wybory  władz do SU na rok szkolny 2024/25

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Udział w sesjach MPGB.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariusza.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Akcja „Klasa na medal”- jako integracja środowiska uczniowskiego.

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów,  konfliktów, specyficznych sytuacji).