Współpraca z Tutlo

Wspólnie z naszymi uczniami Idziemy krok w krok w kierunku rewolucji w nauce
języka angielskiego! 🚀🌍 Dzięki naszej współpracy z Tutlo, prezentujemy program
„Native Speaker w każdej szkole”, który daje uczniom niepowtarzalną szansę na
rozwój swoich umiejętności językowych! 🗣💡

Co oferujemy?
📚 Interaktywne zajęcia online odbywające się w szkolnych salach lekcyjnych.
🏡 Możliwość uczestnictwa w lekcjach także z wygodnego domowego zacisza.
  Wsparcie doświadczonych metodyków, gotowych pomóc w każdym kroku na
drodze do opanowania języka angielskiego.
🎓 Bogate materiały dydaktyczne, w tym nagrania oraz webinary na żywo,
wspierające proces nauki.

  Dostęp do cennych zasobów dotyczących gramatyki i konstrukcji czasowych,
niezbędnych dla pełnego zrozumienia języka angielskiego.

Rodzice, jeśli chcecie, by Wasze dzieci miały dostęp do tej wyjątkowej edukacji,
zapraszamy do zapisów! 💛 Wystarczy kliknąć w link poniżej

https://tutlo.com/pl/angielski-dla-dzieci/szkoly-dostep/?szkola=Szko%C5%82a%20Podstawowa%20nr%201%20z%20Oddzia%C5%82ami%20Integracyjnymi%20w%20Brzeszczach

Trzymamy kciuki za rozwój naszych uczniów i jesteśmy dumni z udziału w programie
„Native Speaker w każdej szkole”! 🌟🚀✨

#NaukaJezyka #Tutlo #NativeSpeakerWSzkole #NowoczesnaSzkola
#NativeSpeaker