Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych 2020 – 2021

Data

Wydarzenie

1 IX 2020 (wtorek)

Rozpoczęcie roku szkolnego

17 IX 2020 (środa)

Wybory do Zarządu Sejmiku Jedynki

22, 24 IX 2020 (wtorek, czwartek)

Zebrania z rodzicami

14 X 2020 (środa)

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

25 XI 2020 (środa)

Zebrania z rodzicami

18 XII 2020 (piątek)

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na I półrocze

23 XII – 31 XII 2020

Zimowa przerwa świąteczna

4 I – 17 I 2021

Ferie zimowe

22 I 2021 (piątek)

Wystawienie ocen na I półrocze

27 I 2021 (środa)

Konferencja klasyfikacyjna

29 I 2021 (piątek)

Zakończenie I półrocza

3 II 2021(środa)

Zebrania z rodzicami

Po V niedzieli Wielkiego Postu

Rekolekcje wielkopostne

 

Próbny egzamin ósmoklasistów

1 – 6 IV 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14 IV 2021 (środa)

Zebranie z rodzicami

1 V 2021 (sobota)

Święto Pracy

3 V 2021 (poniedziałek)

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

14 V 2021 (piątek)

Termin powiadomienia rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

25 – 27 V 2021

Egzaminy ósmoklasisty

3 VI 2021 (czwartek)

Boże Ciało

4 VI 2020 (piątek)

Wystawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego

11  VI 2021 (piątek)

Termin wystawiania ocen na koniec roku szkolnego

16 VI 2021 (środa)

Konferencja klasyfikacyjna

24 VI 2021 (czwartek)

Pożegnanie absolwentów

25 VI 2020 (piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 VI 2020 (piątek)

Konferencja podsumowująca rok szkolny

Dodatkowe dni wolne:

  • 2 listopada (poniedziałek)
  • 4, 5 stycznia(odwołane – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJ I I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)
  • 25 – 27 maja (egzaminy)
  • 4 czerwca (piątek)
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast