Regulamin konkursu

 

„JAK SPĘDZAM CZAS WOLNY BEZ KOMPUTERA? –

 moje pasje, zainteresowania, hobby.

 

Cele konkursu:

– promowanie zdrowego trybu życia, pozytywnych postaw i działań na rzecz własnego zdrowia,

– rozwijanie umiejętności aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego,

– rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka,

– promowanie talentów.

 

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-8.

 

Czas trwania konkursu: 21.05.2021 – 28.05.2021r.

 

PRZEDSZKOLE, KLASY 1-3

Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę (w dowolnej technice) obrazującą sposób w jaki spędzają czas wolny bez komputera. Może to być praca plastyczna, fotograficzna, rękodzieło itp.  

Gotową, opisaną pracę (imię, nazwisko, klasa) złożyć należy u osoby odpowiedzialnej za konkurs w danej kategorii wiekowej:

  • przedszkole – p. Aleksandra Hołowiejczuk
  • klasy 1-3 – p. Aneta Kobylanka

Liczy się kreatywność, oryginalność wykonania oraz estetyka prezentacji.

 

KLASY 4-8

Uczestnicy konkursu wykonują jedną fotografię obrazującą sposób w jaki spędzają czas wolny bez komputera. Szczegółowe informacje przekaże Uczniom p. Anna Szlenk.

 

Uwaga!

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęcia pracy oraz danych osobowych Uczestnika na stronie internetowej szkoły.

Oceny prac oraz przyznania nagród dokona komisja konkursowa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

KONKURS: Jak spędzam czas wolny bez komputera?
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast