Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Informuję, że w dniach 17-28 maja 2021 roku uczniowie  klas: 8a, 8b, 7a, 7b, 7c, 6a, 6b, 6c, 5a, 5b, 4a, 4b, 4c w danym dniu nauki stacjonarnej zobowiązani są wchodzić i wychodzić ze szkoły następującymi wejściami:

  • wejście nr 3 – klasy: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b;
  • wejście nr 4 – klasy: 8a, 8b, 6a, 6b, 6c;
  • wejście nr 5 – klasy: 7a, 7b, 7c.

Nadal obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust i nosa maseczką na terenie szkoły. Uczniowie mogą korzystać z szatni szkolnej.

Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są nauczyciele, którzy w danym dniu po skończonej lekcji pełnią dyżur  na przerwie do momentu przyjścia na lekcję danego nauczyciela.

Przed rozpoczęciem 1 lekcji w danym dniu uczniowie wchodzą do wyznaczonej klasy od godziny 7:15, aby nie gromadzić się z pozostałymi uczniami na korytarzu. W każdej sali przed rozpoczęciem 1 lekcji opiekę nad uczniami będzie sprawował nauczyciel rozpoczynający lekcję z daną klasą w  danym dniu.

 Przerwy uczniowie powinni spędzać w miarę możliwości na zewnątrz budynku z zachowaniem reżimu sanitarnego pod opieką nauczyciela.

Zajęcia na basenie odbędą się dla uczniów klas 4-6, którzy mają lekcję pływania w dniu nauki stacjonarnej.

W tych trudnych dniach wspólnie stwórzmy atmosferę życzliwości, zrozumienia dla nas wszystkich.

Życzę powodzenia Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom i Rodzicom.

 

Dyrektor ZSP nr4 w Brzeszczach

Krystyna Wrona

Nauczanie hybrydowe dla uczniów klas 4-8