Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, iż od dnia 26 kwietnia do dnia 2 maja 2021 roku uczniowie klas 1-3 będą się uczyć w systemie hybrydowym.

Sposób organizacji nauczania w/w klasach został omówiony na spotkaniu dyrektorów placówek oświatowych z organem prowadzącym i skonsultowany z organem nadzorującym w dniu 23 kwietnia 2021 roku.

Dyrektor ZSP nr4 w  Brzeszczach

Krystyna Wrona

Harmonogram nauki uczniów klas 1-3 w systemie hybrydowym

od dnia 26 kwietnia do dnia 2 maja 2021 roku

Poniedziałek- 26.04.2021r.

Klasa 1a, 1b, 2a, 2b – uczy się w szkole stacjonarnie według obowiązującego podziału godzin.

Wtorek – 27.04 2021r.

Klasa 1a, 1b, 2a, 2b – uczy się w szkole stacjonarnie według obowiązującego podziału godzin.

W dniach 28 i 29 kwietnia br. uczniowie klas: 1a, 1b,2a, 2b uczą się  w trybie zdalnym.

 

Środa – 28.04.2021r.

Klasa 2c, 3a, 3b, 3c uczy się w szkole stacjonarnie według obowiązującego podziału godzin.

 Czwartek – 29.04.2021r.

Klasa 2c, 3a, 3b, 3c  – uczy się w szkole stacjonarnie według obowiązującego podziału godzin.

W dniach 26 i 27 kwietnia br. uczniowie klas:2c, 3a, 3b, 3c uczą się w trybie zdalnym.

 

* Dzień 30 kwietnia 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych za dzień 4 stycznia 2021 roku dla uczniów klas 1-8 z powodu zmiany terminu ferii zimowych. Dzień ten nie został dotychczas wykorzystany jako dzień wolny od nauki szkolnej, który był wcześniej zaplanowany i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 

Szanowni Państwo!

 Informuję, że w związku z nauczaniem hybrydowym od dnia 26 kwietnia  do dnia 2 maja br. w klasach 1-3 szkoła zapewnia uczniom w dniach nauki stacjonarnej:

  • dowóz do i ze szkoły;
  • obiad w stołówce szkolnej dla uczniów zapisanych;
  • na wniosek Rodzica istnieje możliwość zorganizowania zajęć świetlicowych dla uczniów uczących się stacjonarnie w szkole w danym dniu;
  • kontynuowanie zajęć specjalistycznych w dniach nauki stacjonarnej.

Wniosek dotyczący organizacji zajęć świetlicowych w dniach nauki stacjonarnej należy kierować do wychowawców klas 1-3 przez Mobidziennik.

 

Dyrektor ZSP nr4 w Brzeszczach

Krystyna Wrona

Nauczanie hybrydowe – organizacja zajęć