Szanowni Państwo!

Dzień 30 kwietnia 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych za dzień 4 stycznia 2021 roku dla uczniów klas 1-8 z powodu zmiany terminu ferii zimowych. Dzień ten nie został dotychczas wykorzystany jako dzień wolny od nauki szkolnej, który był wcześniej zaplanowany i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Dyrektor ZSP nr4 w Brzeszczach

Krystyna Wrona

30 kwietnia – informacja