W związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń przedszkole zostaje nadal nieczynne do 18 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19):

wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) oraz dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wicedyrektor ZSP nr 4 w Brzeszczach
Teresa Nycz 

Przedłużenie obostrzeń do 18.04
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast