Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki!

W dniu 21 marca 2021r w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbędzie się wielkanocny kiermasz charytatywny pod hasłem:
Razem się wspieramy, sąsiadowi Filipkowi pomagamy”, z którego dochód
w całości zostanie przeznaczony na  leczenie  7-miesięcznego chłopczyka Filipka Cholewy, chorego na SMA – rdzeniowy zanik mięśni typu 1.
 Jest to choroba genetyczna, która powoduje osłabienie mięśni odpowiedzialnych za poruszanie się, bicie serca i oddychanie.
Chłopczykowi może pomóc jedynie terapia genowa która należy do jednego z najdroższych leków na świecie.  

W związku z powyższym, nasze Przedszkole „Pod Kasztanami” chce również wesprzeć tę szlachetną akcję pomocy Filipkowi.
Podjęliśmy współpracę z Ośrodkiem Kultury i współorganizujemy konkurs o tematyce świątecznej na wykonanie stroika wielkanocnego,ozdoby wielkanocnej, dekoracji , jajka wielkanocnego (dowolny pomysł).
             Udział w konkursie jest dobrowolny, choć oczywiście zachęcamy gorąco do wzięcia w nim udziału kierując się maksymą,  że „dobro powraca”.
Mamy nadzieję, że wykażą Państwo zainteresowanie i wraz z naszymi drogimi przedszkolakami podejmiecie się wspólnego wykonania pracy na kiermasz charytatywny.

Wykonane prace prosimy przynieść do naszego przedszkola do dnia 18.03.2021 r.

Do pracy należy załączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem grupy.

Dla autorów trzech najciekawszych prac przewidziane są upominki!

Deklarujemy, że wszystkie wykonane prace zostaną przekazane organizatorom kiermaszu charytatywnego!

 

Jeśli mieliby Państwo chęć dodatkowo podarować coś od siebie na kiermasz np. przeczytaną książkę, bajki dla dzieci, maskotki, zabawki itp., coś co mamy w domu w dobrym stanie – te rzeczy będzie można dostarczyć do Ośrodka Kultury w Brzeszczach w terminie od 15 marca 2021 r. w godzinach 10.00-19.00.

W przedszkolu przyjmujemy tylko prace konkursowe, które po rozstrzygnięciu konkursu trafią w ręce organizatorów kiermaszu charytatywnego.

Kiermasz charytatywny – konkurs
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast