AKTY PRAWNE

Kształcenie_na_odległość-nowe_regulacje_prawne

Rozporządzenie__MEN_COViD-19_art_30c

Rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b

Uzasadnienie_do_rozporzadzenia_art_30c

 

NOWE AKTY PRAWNE

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r_-_uzasadnienie.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_z_10_kwietnia_2020_r._w_sprawie_szczegolnych_rozwiazan_w_okresie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_z_10_kwietnia_2020_r_w_sprawie_szczegolnych_rozwiazan_w_okresie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty_-_uzasadnienie.pdf

Harmonogram_egzaminów_i_rekrutacji_-_nowe_rozwiazania_komunikacyjne

Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach

 

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zasady zdalnego nauczania w ZSP nr 4.pdf

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W KLASACH 1-3

Szanowni Rodzice Uczniów Klas 1-3!

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający oraz nauczyciele realizujący zajęcia indywidualne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym będą przekazywać Państwu materiały edukacyjne zgodne z ustalonym zakresem realizowanych treści nauczania oraz uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów oraz poinformują o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazywanie materiałów odbywać się będzie według ustalonego przez nauczycieli systemu. Nauczyciele zapewniają też każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji poprzez mobiDziennik. Informację o terminach tych konsultacji otrzymacie Państwo poprzez mobiDdziennik lub znajdziecie na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konsultacje nauczycieli”.

 

Materiały dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami:

JPolski-KL-1-cz-1

JPolski-KL-1-cz-2

JPolski-KL-2-cz-3

Zeszyt-kart-pracy-KL-1-cz-1

Zeszyt-kart-pracy-KL-1-cz-2

Zeszyt-kart-pracy-KL-2-cz-1

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI

Harmonogram_konsultacji

 

PORTALE EDUKACYJNE PROPONOWANE PRZEZ GOV  

Portale_Edukacyjne_lista

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów – duże zainteresowanie samorządów.

Link do artykułu:

http://www.gov.pl/web/edukacja/dofinansowanie-na-zakup-sprzetu-dla-uczniow-duze-zainteresowanie-samorzadow

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN.

Link do artykułu:

http://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi