ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Zasady zdalnego nauczania w ZSP nr 4.pdf

Procedura nauczania zdalnego (aktualizacja XI.2020)

Regulamin organizacji nauczania zdalnego (aktualizacja XI.2020)

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW 

Konsultacje-klasy-1-3

Konsultacje- klasy 4-8

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL. 8

Konsultacje online-klasa 8a i 8b

 

Praca biblioteki w okresie nauczania zdalnego

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzeszczach od 7.11.2020 r. do 3.01.2021 r. w celu umożliwienia nauki udostępnia swoje zbiory we wtorki i czwartki w godz. 9.30 – 15.30. Książki mogą odebrać opiekunowie uczniów w tymczasowym punkcie obsługi (hall wejścia głównego), gdzie zachowane są zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Zapraszamy do kontaktu przez Mobidziennik.

 

AKTY PRAWNE

Kształcenie_na_odległość-nowe_regulacje_prawne

Rozporządzenie__MEN_COViD-19_art_30c

Rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b

Uzasadnienie_do_rozporzadzenia_art_30c

NOWE AKTY PRAWNE OD września 2020 dotyczące szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. z

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2020 r. z

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. z

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21stycznia 2021 r. z

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 stycznia 2021

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.marca.2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.maja2021

rozporzadzenie MEN grudzień 2021

 

 

NOWE AKTY PRAWNE od kwietnia 2020 do czerwca 2020

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_9_kwietnia_2020_r_-_uzasadnienie.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_z_10_kwietnia_2020_r._w_sprawie_szczegolnych_rozwiazan_w_okresie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_z_10_kwietnia_2020_r_w_sprawie_szczegolnych_rozwiazan_w_okresie_czasowego_ograniczenia_funkcjonowania_jednostek_systemu_oswiaty_-_uzasadnienie.pdf

Harmonogram_egzaminów_i_rekrutacji_-_nowe_rozwiazania_komunikacyjne

Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach

 

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W KLASACH 1-3

Szanowni Rodzice Uczniów Klas 1-3!

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający oraz nauczyciele realizujący zajęcia indywidualne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym będą przekazywać Państwu materiały edukacyjne zgodne z ustalonym zakresem realizowanych treści nauczania oraz uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów oraz poinformują o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazywanie materiałów odbywać się będzie według ustalonego przez nauczycieli systemu. Nauczyciele zapewniają też każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji poprzez mobiDziennik. Informację o terminach tych konsultacji otrzymacie Państwo poprzez mobiDdziennik lub znajdziecie na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konsultacje nauczycieli”.

 

Materiały dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami:

JPolski-KL-1-cz-1

JPolski-KL-1-cz-2

JPolski-KL-2-cz-3

Zeszyt-kart-pracy-KL-1-cz-1

Zeszyt-kart-pracy-KL-1-cz-2

Zeszyt-kart-pracy-KL-2-cz-1

 

PORTALE EDUKACYJNE PROPONOWANE PRZEZ GOV  

Portale_Edukacyjne_lista

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów – duże zainteresowanie samorządów.

Link do artykułu:

http://www.gov.pl/web/edukacja/dofinansowanie-na-zakup-sprzetu-dla-uczniow-duze-zainteresowanie-samorzadow

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN.

Link do artykułu:

http://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi