Wizja Przedszkola

 

            Przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, stwarza sposobność nauki języka obcego oraz udziału w zajęciach rozwijających talenty i zainteresowania. Umożliwia także rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki oraz wspomaga ich w roli wychowawczej.

Misja Przedszkola

 

 „Lata dziecięce są górami,

z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”

Janusz Korczak

 

            Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo.

           Dokładamy starań, aby czuło się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe a także przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Wysokiej jakości opieka dydaktyczna wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwoju.

           Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

          Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje  możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.