L.p.

Data

Wydarzenie

1.      

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023.

1 września 2022r.

2.      

Zebranie z Rodzicami.

15 września 2022r.

3.      

Dzień Edukacji Narodowej.

14 października 2022r.

4.      

Święto Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 listopada 2022r.

5.      

Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11 listopada 2022r.

6.      

Zebranie z Rodzicami.

15 listopada 2022r.

7.      

Święto Szkoły – Dzień Patrona Szkoły Stanisława Staszica.

30 listopada 2022r.

8.      

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31grudnia 2022r.

9.      

Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6 stycznia 2023 r.

10.  

Konferencja klasyfikacyjna.

23 stycznia 2023r.

11.  

Zebranie z Rodzicami.

25 stycznia 2023r.

12.  

Ferie zimowe.

30 stycznia – 12 lutego 2023r.

13.  

Wiosenna przerwa świąteczna.

6 – 11 kwietnia 2023r.

14.  

Zebranie z Rodzicami.

20 kwietnia 2023r.

15.  

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3 maja 2023r.

16.  

Egzaminy ósmoklasisty.

23, 24, 25 maja 2023r.

17.  

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

8 czerwca 2023r.

18.  

Konferencja klasyfikacyjna.

15 czerwca 2023r.

19.  

Pożegnanie absolwentów.

21 czerwca 2023r.

20.  

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023r.

21.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14 października 2022r.,

31 października 2022r.,

2 maja 2023 r.,

23, 24, 25 maja 2023r.,

9 czerwca 2023r.,

22 czerwca 2023r.