L.p.

Data

Wydarzenie

1.      

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r.

2.      

Zebranie z Rodzicami

15 września 2022 r.

3.      

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

4.      

Święto Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada 2022 r.

5.      

Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 listopada 2022 r.

6.      

Zebranie z Rodzicami

15 listopada 2022 r.

7.      

Święto Szkoły – Dzień Patrona Szkoły Stanisława Staszica

30 listopada 2022 r.

8.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31grudnia 2022 r.

9.      

Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6 stycznia 2023 r.

10.  

Konferencja klasyfikacyjna.

23 stycznia 2023 r.

11.  

Zebranie z Rodzicami

25 stycznia 2023 r.

12.  

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

13.

Próbny egzamin po klasie 8

22 – 24 marca 2023 r.

14.  

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

15.  

Zebranie z Rodzicami

20 kwietnia 2023  r.

16.  

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja 2023 r.

17.

Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną lub naganną na koniec roku szkolnego

15 maja 2023 r.

18.  

Egzaminy ósmoklasisty

23, 24, 25 maja 2023 r.

19. 

Wystawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego

31 maja 2023 r.

20. 

Wpisanie ocen rocznych do dziennika

7 czerwca 2023 r.

21.  

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

8 czerwca 2023 r.

22.  

Konferencja klasyfikacyjna

15 czerwca 2023 r.

23.  

Pożegnanie absolwentów

21 czerwca 2023 r.

24.  

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 r.

25.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14 października 2022 r.,

31 października 2022 r.,

2 maja 2023 r.,

23, 24, 25 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

22 czerwca 2023 r.