Data

Wydarzenie

1 IX 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

20 – 21 IX 2021

Wybory do Zarządu Sejmiku Jedynki oraz opiekuna samorządu (online)

21, 22 IX 2021

Zebrania z rodzicami

14 X 2021

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

23, 24 XI 2021

Zebrania z rodzicami

10 XII 2021

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na I półrocze

23 XII – 31 XII 2021

Zimowa przerwa świąteczna

4 I 2022

Wystawienie ocen na I półrocze

11 I 2022

Konferencja rady pedagogicznej

12, 13 I 2022

Zebrania z rodzicami

14 I 2022

Zakończenie I półrocza

17 – 30 I  2022

Ferie zimowe

luty/marzec

Próbne egzaminy kl. 8

Po V niedzieli Wielkiego Postu)

Rekolekcje wielkopostne

14 – 19 IV 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

26, 27 IV 2022

Zebranie z rodzicami

1 V 2022

Święto Pracy

3 V 2022

Święto Narodowe Trzeciego Maja

13 V 2022

Termin powiadomienia rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

24 – 26 V 2022

Egzaminy ósmoklasisty

 1 VI 2021

Wystawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego

 8 VI 2022

Termin wystawiania ocen na koniec roku szkolnego

15 VI 2022

Konferencja klasyfikacyjna

16 VI 2022

Boże Ciało

23 VI 2022

Pożegnanie absolwentów

24 VI 2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dodatkowe dni wolne:

  • 12 listopada
  • 7 stycznia
  • 2 maja
  • 24 – 26 maja
  • 17 czerwca