W latach 2007 – 2010 w szkole obowiązywał System Zarządzania Jakością zgodnie z zasadami określonymi
w normie ISO 9001:2000 w zakresie: Świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych potwierdzonym certyfikatem rejestracji nr FS 525829 wydanym przez BSI Management Systems.

Certyfikat – język polski
Certyfikat – język angielski

Obecnie Szkoła pracuje w oparciu o wypracowane procedury Systemu Zarządzania Jakością bez poddawania się procesowi certyfikacji.