Klasa 1-2-3 – rok szkolny 2022/2023

Edukacja-wczesnoszkolna-1

Edukacja-wczesnoszkolna-2

Edukacja-wczesnoszkolna-3

Język-angielski-1

Język-angielski-2

Język-angielski-3

PZO-angielski-1-2-3

PZO-edukacja-wczesnoszkolna

PZO-religia-1

PZO-religia-2

PZO-religia-3

Klasa 4 – rok szkolny 2022/2023

Historia-4

Informatyka-4

Matematyka-4

Technika-4

Język-angielski-4

Język-polski-4

Przyroda-4

Religia-4

Wf-4 

Plastyka-4

Muzyka-4

Klasa 5 – rok szkolny 2022/2023

Geografia-5

Informatyka-5

Jezyk-polski-5

Matematyka-5

Technika-5

Język-angielski-5

Biologia-5

Historia-5

Muzyka-5

Plastyka-5

Religia-5

Klasa 6 – rok szkolny 2022/2023

Geografia-6

Jezyk-polski-6

Język-angielski-6

Matematyka-6

Technika-6

Religia-6

Wf-6

Muzyka-6

Plastyka-6

Biologia-6

Historia-6

Klasa 7 – rok szkolny 2022/2023

Geografia-7

Historia-7

Matematyka-7

Biologia-7

Chemia-7

Fizyka-7

Informatyka-7

Język-niemiecki-7

Język-polski-7

Język-angielski-7

Wf-7

Religia-7

Muzyka-7

Plastyka-7

Klasa 8 – rok szkolny 2022/2023

Geografia-8

Historia-8

Informatyka-8

Język angielski-8 cz.1

Język angielski-8 cz.2

Jezyk-polski-8

Matematyka-8

Wos-8

Język-niemiecki-8

Biologia-8

Edukacja_dla_bezpieczenstwa-8

Chemia-8

Fizyka-8

Religia-8

Przedmiotowe zasady oceniania

PZO-informatyka

PZO-matematyka

PZO-angielski

PZO -język-polski

PZO-geografia

PZO-historia

PZO-technika

PZO-wos

PZO-niemiecki

PZO-fizyka-chemia

PZO-religia

PZO-muzyka-KM

PZO-muzyka-ASz

PZO-plastyka-KM

PZO-plastyka-ASz

PZO-przyroda

PZO-biologia

PZO-edb

PZO-wf