Statut szkoły obowiązuje od dnia 16 września 2019r. 

STATUT-16-09-2019

 

W związku z wprowadzeniem zapisów dotyczących zdalnego nauczania dokonano aktualizacji statutu w następujących paragrafach:

  • 86 a – Zasady ogólne obowiązujące w klasach 1-3 w okresie zdalnego nauczania
  • 86 b – Aneks do kryteriów oceniania w klasach 1-3
  • 86 c – Ocenianie bieżące ucznia klas 1-3
  • 86 d – Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów w klasach 4-8 w okresie zdalnego nauczania
  • 105 a – Dodatkowe kryteria oceniania  zachowania w okresie zdalnego nauczania

STATUT SZKOŁY aktualizacja XI-2020

STATUT SZKOŁY aktualizacja I-2022