Biblioteka (wypożyczalnia, czytelnia, Multimedialne Centrum Informacji)

zaprasza od poniedziałku do piątku : 7:15 – 13:15

Na zbiory biblioteki składają się książki: ok. 12000 tomów; czasopisma dla uczniów ( w tym obcojęzyczne – w języku angielskim) i nauczycieli: 20 tytułów; wideoteka: ok. 100 kaset, dokumenty dźwiękowe na kasetach i płytach, gry dydaktyczne, czasopisma dla dzieci i młodzieży, dokumenty elektroniczne.

O zbiorach biblioteki informują katalogi: alfabetyczny autorski i tytułowy, rzeczowy i tematyczny (w formie tradycyjnej – kartkowej i elektronicznej), katalogi ilustrowane dla najmłodszych uczniów oraz katalogi cząstkowe (autorskie i tematyczne) w formie prezentacji multimedialnych.

Uczniowie mają do dyspozycji wypożyczalnię z wolnym dostępem do regałów oraz czytelnię wyposażoną w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. W bibliotece można skorzystać z dostępu do magnetowidu i odtwarzacza DVD, edukacyjnych programów komputerowych oraz gier dydaktycznych.

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem w 2003 roku umożliwił komputerowe opracowywanie zbiorów, co znacznie ułatwia dostęp do potrzebnych informacji.

Pomieszczenia biblioteki umożliwiają prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zarówno dla klas jak i grup uczniów (np. koła zainteresowań)

Biblioteka prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę i inspirujące czytelnictwo, w tym:

  • uczestniczy w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”;
  • realizuje własny program aktywizacji czytelniczej uczniów klas I-III;
  • prowadzi zajęcia związane z realizacją ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna” dla klas IV-VI;
  • od roku 2007/2008 popularyzuje wiedzę o patronie szkoły – Stanisławie Staszicu (w tym celu opracowany został program dydaktyczno-wychowawczy).

Ważne dokumenty:

  1. Biblioteka w statucie SP1
  2. Regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Brzeszczach
  3. Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszca w Brzeszczach
  4. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych dotowanych z budżetu państwa

Informacje dla rodziców:

  1. Co należy czytać dzieciom? (Książki rekomendowane przez Fundację ABCXXI)
  2. Co dzieci powinny czytać? (Kanon literatury dla dzieci i młodzieży)

Program aktywizacji czytelniczej dla uczniów klas I-III
EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Dydaktyczno-wychowawczy program zajęć poświęconych patronowi Szkoły – Stanisławowi Staszicowi.