Rekrutacja do Przedszkola „Pod Kasztanami” i pierwszej klasy szkoły podstawowej

w ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2021/2022

 

Szanowni Rodzice!

W zarządzeniu Burmistrza Brzeszcz znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do Przedszkola „Pod Kasztanami” i pierwszej klasy szkoły podstawowej w ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach na rok szkolny 2021/2022.

Wykaz załączników:

1. Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2021/2022.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BRZESZCZ

2. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2021 Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 stycznia 2021 roku – harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2021/2022.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

3. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2021 Burmistrza Brzeszcz z dnia 27 stycznia 2021 rok – harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2021/2022.

REKRUTACJA DO SP

4. Zarządzenie nr 33/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola „Pod Kasztanami” w Brzeszczach.

ZARZĄDZENIE NR 33 DYREKTORA ZSP4

5. Zarządzenie nr 34/2020/2021Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach.

ZARZĄDZENIE NR 34 DYREKTORA ZSP4

 

Dokumenty do pobrania:

1. Link dla Rodziców do strony zgłoszenia dzieci do przedszkola w systemie NABO:

https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1. 

KARTA ZGŁOSZENIA do kl.1 z obwodu SP1

KARTA ZGŁOSZENIA do kl.1 z obwodu SP1

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1.

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu SP1

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu SP1

INFORMACJA-przetwarzanie-danych-osobowych

 

 LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH do kl. 1 na rok szkolny 2021/2022 (stan na dzień 9.04.2021)

Lista-dzieci-zakwalifikowanych