Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2020/2021

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

od 24 lutego 2020 r.

do 3 kwietnia 2020 r.

od 11 maja 2020 r.

do 18 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

do 9 kwietnia 2020 r

do 21 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

10 kwietnia 2020 r.

22 maja 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci oświadczenia;

od 10 kwietnia 2020 r.

do 24 kwietnia 2020 r.

od 22 maja 2020 r.

do 1 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

27 kwietnia 2020 r.

2 czerwca 2020 r.

Tutaj można pobrać dokumenty:

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (w obwodzie SP) Karta-zgłoszenia-kl-1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 (spoza obwodu SP) Wniosek-poza-obwodem