Regulamin Biblioteki

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.
 • Książki wypożyczamy zawsze na swoje nazwisko.
 • Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 • Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 • Uczniowie przygotowujący się do konkursów maja prawo wypożyczania jednorazowo większej liczby książek.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taka samą lub inną wskazaną przez nauczyciela- bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 • Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 • W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 • Uczniowie korzystający ze zbiorów biblioteki na miejscu zobowiązani są do wpisania się do zeszytu obecności w czytelni.
 • Istnieje również możliwość wypożyczenia do domu czasopism (okres wypożyczenia- 1 tydzień)
 • W bibliotece zabrania się  spożywania posiłków i napojów.

 

Regulamin Korzystania ze Stanowiska Komputerowego

 •     Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowiska komputerowego mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
 •     Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 •     Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje rodzaj wykonywanej czynności lub w przypadku korzystania z Internetu – określa tematykę poszukiwanych informacji .
 •     Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, może służyć radą i pomocą.
 •     Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy.
 •     Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 •     Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie , torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
 •     W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 •     Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego przez najbliższy miesiąc.
 •     Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 •     W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteka.

Zabrania się:

 •     Wykorzystywania stanowiska komputerowego do celów rozrywkowych, w szczególności korzystania z czatów oraz komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu),
 •     Instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 •     Używania komórek, spożywania posiłków i napojów.