• przygotowany jest do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji
  • potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce
  • korzysta z różnych źródeł wiedzy, zna języki obce
  • bezinteresownie angażuje się i inicjuje działania służące dobru innego człowieka
  • otwarty na potrzeby innych, wrażliwy i tolerancyjny, służy pomocą młodszym, słabszym i niepełnosprawnym
  • promuje zdrowy i aktywny styl życia
  • reaguje na przejawy przemocy, arogancji i wandalizmu
  • nieustannie pracuje nad własnym rozwojem

Laureaci tytułu:
ABSOLWENT ROKU

 

Zdjęcie            Zdjęcie           

2011 – Maciej Watoła      2012 – Anna Watoła       2013 – Rafał Gąsior

Zdjęcie            Zdjęcie           Zdjęcie

2008 – Szymon Rzeźwicki  2009 – Kornelia Kukla  2010 – Konrad Zemlik

Zdjęcie           Zdjęcie           Zdjęcie

2005 – Marta Uroda  2006 – Aleksandra Polak  2007 – Maciej Pawlik

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie

2002 – Karina Merta  2003 – Anna Łysyganicz   2004 – Bartosz Balcarek