Dyrektor: Krystyna Wrona

Wicedyrektor: Aleksandra Hołowiejczuk

Nauczyciele:
Małgorzata  Apryas                                     
Izabela Horodeńska 
Ewelina Kaczmarczyk 
Monika Latosińska 
Katarzyna Mikołajczyk
Anna Nycz 
Justyna Spyra 
Małgorzata Stachura
Natalia Tobiczyk
Paulina Wykręt

Sylwia Klenczar – j.angielski gr. IV i V
Barbara Woźniak – j.angielski gr. I – III
Katarzyna Wrona – religia

Specjaliści:
Zofia Kozak – neurologopeda, surdologopeda
Ewa Huczek – logopeda
Aleksandra Matuszewska – psycholog
Anna Nierząd – rehabilitant, SI
Urszula Grzywa – tyflopedagog, pedagog specjalny

Pracownicy administracji i obsługi:
Iwona Bielańska
Regina Dyduch
Danuta Kukuła
Estera Kopiec
Magdalena Pańko
Anna Świętoń
Danuta Walczyk
Barbara Zielińska

Zapisz

Zapisz