HYMN SZKOŁY

Daj nam ubóstwo, lecz nie wyrzeczenie
Radość, że można mieć niewiele rzeczy
I daj nam czystość, co nie jest ascezą
Tylko miłością, tak jak całe życie.

Wiarę bez nerwów, to jest – bez pośpiechu
Daj posłuszeństwo, co nie jest przymusem,
Ale spokojem gwiazd, co też nie wiedzą,
Czemu nad nami chodzą wciąż po ciemku.

Od zwykłych rzeczy naucz nas spokoju,
Nie ma na ziemi problemów bez wyjścia.
Naucz mnie Panie zapomnieć, że jestem,
Gdy chcę powiedzieć ludziom, że ich kocham.