patron        Istnieją daty, które mimo upływu lat wciąż pozostają w pamięci. Są wydarzenia, które ożywają i towarzyszą nam na co dzień. Są osoby, które raz poznane wywierają ogromny wpływ na nasze dalsze życie. Taką osobą jest dla nas ks. Jan Twardowski. Dzisiejszy dzień to kolejna ważna dla nas wszystkich data. To właśnie dziś obchodzimy Święto Patrona. I choć brakuje wśród nas najważniejszego gościa, to patron1cały czas mamy go w swoich myślach i sercach. Przyjrzyjmy się zatem pokrótce historii naszego gimnazjum i zobaczmy, jak wielki wpływ wywarła na nas wszystkich sylwetka ks. Jana od biedronki.

        Po pierwszym roku działalności gimnazjum nadszedł czas na wybór patrona. Każda klasa przedstawiła propozycje swoich kandydatów wraz z uzasadnieniem. Po wielu namysłach i propozycjach zdecydowaliśmy, że to właśnie Ksiądz Jan Twardowski – niezwykle prosty człowiek, poeta i ksiądz, który jest uwielbiany za swoją łagodność, ciepło i wrażliwość na potrzeby bliźnich – będzie dla nas drogowskazem w naszej wędrówce ku dorosłości.

        Słowa księdza Jana Twardowskiego „Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych” stały się misją naszego gimnazjum.

        Pierwsze spotkanie z księdzem Janem miało miejsce 29.11.2000 w Warszawie. Pani Dyrektor mgr Urszula Nocoń, ks. Dziekan Kazimierz Kulpa oraz ks. katecheta Mirosław Kareta udali się do Ks. Jana Twardowskiego i w imieniu uczniów oraz swoim poprosili go, by zechciał objąć miano Patrona naszego gimnazjum. Jak wspomina Pani Dyrektor, delegacja została przyjęta z serdecznością i życzliwością, jakby nie była to pierwsza wizyta. Ksiądz Twardowski pytał o szkołę i parafię, a skromny prezent, który otrzymał, stał się powodem wielkiej radości. Ze zdziwieniem i pewnym onieśmieleniem przyjął naszą prośbę i wpisał do kroniki szkolnej: "Onieśmielony kandydat na patrona – wdzięcznym sercem ks. Jan Twardowski.

patron3 patron4
29.11.2000r. pierwsze spotkanie z ks. Janem Twardowskim
patron5 patron6
Wpis do kroniki szkolnej…
„Onieśmielony kandydat na patrona – wdzięcznym sercem ks. Jan Twardowski”.

        W marcu 2001 r. z wizytą do Ks. Jana udała się delegacja młodzieży wraz z Dyrekcją, wychowawcami oraz przedstawicielami naszej gminy, którzy oficjalnie zaprosili Księdza Jana Twardowskiego na uroczystość nadania Jego imienia naszej szkole. Rozmowom, które zostawiły niezapomniane wrażenia, nie było końca. Podczas tej wizyty uczniowie zaśpiewali Patronowi hymn szkoły, utworzony z wersów Jego wierszy.

„Daj nam ubóstwo, lecz nie wyrzeczenie,
radość, że można mieć niewiele rzeczy.
I daj nam czystość, co nie jest ascezą,
Tylko miłością tak jak całe życie.”[…]

patron7 patron9
patron8
13.03.2001 r. pierwsza wizyta uczniów w Warszawie


 Dnia 24. maja 2001 odbyła się długo oczekiwana i przygotowywana UROCZYSTOŚĆ NADANIA GIMNAZJUM NR 1 IMIENIA KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO, a gościem szkolnego święta był sam Patron.

        Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Urbana w Brzeszczach, koncelebrowaną przez duszpasterzy dekanatu jawiszowickiego. Niezwykły charakter miała liturgia słowa wraz z modlitwą powszechną, której wezwania rozpoczynały cytaty z wierszy ks. Jana.

patron11 patron8
24.05.2001r. uroczystość nadania Gimnazjum Nr 1 imienia ks. Jana Twardowskiego


        Po Mszy św. w towarzystwie orkiestry górniczej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do gimnazjum, gdzie miała miejsce okolicznościowa akademia. Po odczytaniu tekstu uchwały Rady Miejskiej, nadającej Gimnazjum nr 1 imię Księdza Jana Twardowskiego, odśpiewano hymn szkoły oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości można było spotkać się osobiście z ks. Janem Twardowskim, porozmawiać, poprosić o autograf czy wspólne zdjęcie.

patron12 patron13
patron14
24.05.2001r. uroczystość nadania Gimnazjum Nr 1 imienia ks. Jana Twardowskiego

        To wydarzenie pozostawiło na wszystkich ogromne wrażenie. Także Ks. Twardowski wspominał je z rozrzewnieniem. W biograficznej książce „Łaską zdumiony” pisał: „Wydarzeniem była uroczystość nadania mojego imienia gimnazjum w Brzeszczach. Jest to maleńkie miasteczko koło Pszczyny, niedaleko Oświęcimia, taka mała ojczyzna. Ludzie czują się tam jedną rodziną. Zostałem przywitany przez całą społeczność miasteczka. Na rynku witała mnie orkiestra górnicza w pióropuszach, dziewczynki w białych mundurkach, chłopcy w garniturach, pani burmistrz, kurator szkolny, dyrekcja szkoły. Było to dla mnie jak nieprawdopodobny sen.”

patron15 patron17
patron16 patron18

        11. grudnia 2001 r. uczniowie klas pierwszych odwiedzili swojego Patrona. Poeta przyjął gimnazjalistów bardzo serdecznie, a wielką radość sprawiła mu podarowana przez uczniów czapka górnicza, bowiem podczas majowej wizyty w Brzeszczach ogromne wrażenie wywarła na Księdzu Janie nasza kopalniana orkiestra. Bardzo chciał mieć wtedy zrobione zdjęcie z górnikami, ale w swej skromności nie przyznał się do tego… Po wspólnym odśpiewaniu kolęd i przekazaniu życzeń, uczniowie przeprowadzili wywiad z Księdzem. Wpisane dedykacje pozostaną najcenniejszą pamiątką tego spotkania.

patron19 patron21
patron20 patron22
11. 12. 2001 r. – kolejna wizyta u Patrona


        25 maja 2002 – w rocznicę nadania szkole imienia – miało miejsce kolejne wielkie wydarzenie – PRZEKAZANIE SZKOLE SZTANDARU .

        Choroba i związany z nią pobyt w szpitalu uniemożliwiły księdzu Twardowskiemu planowany od dawna przyjazd do Brzeszcz, lecz przesłał On dla całej społeczności serdeczne pozdrowienia.

List Patrona do społeczności gimnazjalnej:

„Drodzy Przyjaciele!
Wasz Patron leży w szpitalu, ale jeszcze żyje.
Niestety, nie mogę pokazać się osobiście,
żeby nie straszyć w piżamie
z termometrem pod pachą.
Muszę jednak zapewnić, że stale o Was pamiętam,
bo choroba wyłącza człowieka
z codziennego zabieganego życia
i daje więcej czasu na przemyślenia. (…)
Polecam się Waszej pamięci i dobroci.”


        Kolejne lata to czas częstej i ożywionej korespondencji z Patronem. W jednym z listów czytamy: „Kochani moi. Dziękuję całym sercem za Waszą dobroć dla mnie. Po wakacjach czuje się tak, jak czują się ludzie w moim wieku. Pamiętam o was w modlitwach, jesteście mi bliscy, spokrewnieni przez wiersze. Bóg sprawił mi wiele radości, że mam szczęście być Waszym patronem…”

        Na kartce przesłanej z okazji Bożego Narodzenia Ksiądz napisał: „Dziękuję całym wdzięcznym sercem wszystkim uczniom i nauczycielom z mojej szkoły w Brzeszczach za urocze życzenia na święta, które podniosły mnie na duchu…”

patron26 patron25
patron23 patron24
korespondencja

        Codzienne szkolne życie pokazało, że wybór Patrona był bardzo trafny. Na lekcjach polskiego uczniowie poznawali oraz interpretowali wiersze Księdza, szukali w nich recept na miłość czy szczęście, podczas lekcji sztuki powstawały nowe prace związane z osobą Patrona, kolejne strony kroniki szkolnej zapełniały się zdjęciami i zapisami… Rozpoczęliśmy również korespondencję z innymi szkołami, które otrzymały imię Księdza Jana Twardowskiego. W liście ze SP w Białymstoku czytamy: „Opiekuńczy Duch Księdza Jana towarzyszy nam już od dziesięciu lat. We wrześniu będziemy obchodzić okrągły jubileusz. […] Zanim Ksiądz Twardowski zgodził się zostać Patronem, musieliśmy poruszyć niebo i ziemię.”

patron31 patron28 patron27
patron30 patron29 patron32
patron33 patron34
patron35 patron36


        4. listopada 2004 r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię ks. Jana Twardowskiego. Różne szkoły, różni uczniowie, różne miejscowości, ale jedna osoba Patrona. Taki stan rzeczy zrodził wielkie marzenie Księdza, by wszystkie szkoły, które spotkały się dzięki Niemu i Jego twórczości, połączyły swoje siły i nawiązały stałą współpracę. Organizatorem całego spotkania i promotorem utworzenia STOWARZYSZENIA SZKÓŁ IMIENIA KS. JANA TWARDOWSKIEGO była pani Urszula Nocoń – dyrektor naszego gimnazjum – pierwszego gimnazjum w Polsce noszącego imię ks. Jana.

patron37
04.11.2004 r. – pierwsze spotkanie szkół imienia ks. Jana Twardowskiego


        W spotkaniu wzięło udział 20 szkół imienniczek spośród 29 noszących imię Twardowskiego. I choć z racji wieku i stanu zdrowia nie mógł być z nami obecny ksiądz Jan, to cały czas czuliśmy Jego obecność i wsparcie.

        Spotkanie to jeszcze raz utwierdziło nas w słuszności słów naszego wspólnego Patrona – księdza Jana Twardowskiego: "…Nie ma spotkań przypadkowych. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga. Zawsze jest jakiś ciąg dalszy, który okazuje się ważny…”

patron39 patron38
patron41 patron40

        W maju 2005r., w kolejną rocznicę wydarzeń związanych z Patronem – przygotowaliśmy spektakl poetycko-muzyczny dla rodziców pt. "Jestem, bo jesteś – w tym tkwi wiara, nadzieja i miłość", oparty na twórczości naszego Patrona.

        Od tej pory maj stał się dla nas miesiącem niezwykle ważnym – miesiącem Patrona. Organizujemy wtedy różne konkursy, wieczorki poezji, przedstawienia, rajdy. Wszystkie nasze inicjatywy, działania jakie wówczas podejmujemy mają związek z osobą naszego kochanego Ks. Jana.

patron44 patron43 patron42
patron47 patron46 patron45
12.05.2005 r. – Majówka z Patronem spektakl poetycko – muzyczny dla rodziców


        Ze szczególnym wzruszeniem wspominamy dzień 31. maja 2005 roku.

        W przeddzień 90. urodzin Ks. Jana Twardowskiego, my – przedstawiciele Szkół Imienniczek z całej Polski – spotkaliśmy się w Warszawie. Nasze spotkanie z Jubilatem rozpoczęło się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Powiedział m.in. że w prozie życia poezja Ks. Twardowskiego jest jak dziękczynne Magnificat wyśpiewane Bogu przez Maryję.

patron49 patron48
patron51 patron50


        Po Mszy św. złożyliśmy Jubilatowi życzenia urodzinowe oraz drobne upominki. Wspólnym prezentem dla Patrona był tomik "Uczniowski zeszyt w linię", który zawierał najpiękniejsze prace literackie i plastyczne wykonane na konkurs "Ksiądz Jan w sercach i oczach dzieci".

patron52 patron53
patron54
90-te urodziny Patrona


        18. stycznia 2006 po długiej chorobie zmarł nasz ukochany ks. Jan Twardowski. Delegacja naszego gimnazjum wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych naszego Patrona w Warszawie, a tu – w Brzeszczach wzięliśmy udział również w Mszy św. w Jego intencji .

        Ksiądz Jan zawsze mówił, że chciałby uśmiechniętego pogrzebu i to Jego marzenie spełniło się. Przyszły Go pożegnać tłumy wiernych czytelników, wśród nich młodzież i dzieci, dla których Ksiądz Jan był i pozostanie wielkim autorytetem…

patron55 patron56
18.01.2006 r. Po długiej chorobie zmarł nasz ukochany Ksiądz Jan od biedronki…
patron58 patron57
patron60 patron59


        Śmierć ks. Jana Twardowskiego nie przerywa naszych więzi z Patronem. Corocznie, na początku czerwca spotykamy się z innymi Szkołami Imienniczkami w Warszawie przy Jego grobie w Świątyni Opatrzności Bożej, a także na Krakowskim Przedmieściu, gdzie uczestniczymy w Mszy św. za naszego zmarłego ks. Jana Twardowskiego.

patron62 patron61
patron64 patron63


        20. listopada 2009 roku odbyło się drugie spotkanie szkół imienniczek. Było to dla nas niezwykle ważne wydarzenie. Ustaliliśmy na nim dalsze formy naszej współpracy, wymieniliśmy się doświadczeniami.

patron65
20. 11. 2009 r. kolejne spotkanie Szkół Imienniczek


        Życzeniem Ks. Jana było bowiem, by wszystkie szkoły, które spotkały się dzięki Niemu i Jego twórczości – połączyły swoje siły i nawiązały stałą współpracę.

        Dokonamy więc wszelkich starań, aby to skromne życzenie naszego kochanego Patrona zostało spełnione.

        Ks. Jan Twardowski pozostaje żywy w sercach uczniów, a Jego utwory niezmiennie są dla nas „drogowskazem w wędrówce ku dorosłości". Dlaczego? Bo pisał tak prosto, że każdy rozumie.

        Konkursy Recytatorskie Poezji Księdza Jana Twardowskiego, zarówno te szkolne jak i lokalne, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Młodzi ludzie, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, ze wzruszeniem recytują proste słowa Ks. Jana od biedronki…

patron66 Ku pamięci ks. Jana Twardowskiego

 

Drogi księże, nasz Patronie
chylę swe przed Tobą skronie.
Tyś poetą i duchownym,
mistrzem wielkim, ale skromnym.
Gotów wnet na poświęcenie,
na brata każde skinienie.
Nie ordery, nie medale
nie nagrody, życie w chwale.
To do Ciebie nie pasuje,
żywot skromny Cię cechuje!
Twoje wiersze są przesłaniem
dla każdego z nas – człowieka,
to jest apel Pana Boga,
dziś twojego przewodnika.
Ty z Nim teraz żyjesz w niebie,
a ja podopieczna Twoja,
czytelniczka Twej poezji
NIE ZAPOMNĘ NIGDY CIEBIE!

Kamila Smolarek Klasa 1 e

patron67

 

        Zawsze zaskakuje duża ilość uczestników, co wiąże się niewątpliwie z pięknem i ponadczasowym charakterem wierszy naszego Patrona.

        Jak mówi nasza Pani Dyrektor mgr Urszula Nocoń – poziom konkursów zaprzecza powszechnym opiniom, że młodzież nie lubi, nie zna i nie czyta poezji.

patron68

        18 stycznia 2007r., w I rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego, delegacja naszego gimnazjum udała się do Warszawy. W Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, przy grobie naszego Patrona, na wspólnej modlitwie zebrali się przedstawiciele Szkół Imienniczek. Po Mszy św., podczas której modlono się za śp. Ks. Jana, odbyło się wspólne spotkanie. Dyrektorzy szkół noszących imię ks. Twardowskiego przedstawili krótko swoje szkoły czy historię wyboru Patrona. Ustalono również dalsze działania w ramach wzajemnej współpracy. Na spotkaniu obecny był również przedstawiciel centrum poświęconego pamięci Księdza Jana, który czytał Jego poezje i zachęcał młodych do przysyłania własnych utworów.
        Oficjalne uroczystości rocznicowe miały miejsce w godzinach popołudniowych w kościele ss. Wizytek w Warszawie. O godz. 16.30 recytowano wiersze ks. Twardowskiego, a o godz. 17.00 odprawiona została Msza św. koncelebrowana w intencji zmarłego, po czym nastąpiło poświęcenie jego epitafium. Na zakończenie można było obejrzeć poświęcony mu film dokumentalny.

        30 stycznia 2007 w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbył się koncert dla wszystkich miłośników twórczości ks. Jana Twardowskiego. Spotykaliśmy się w I rocznicę śmierci, aby chociaż przez chwilę obcować z poezją księdza na wskroś optymistyczną. Ksiądz Jan Twardowski używał małych słów do wielkich rzeczy, o czym przypomniały nam dwa zespoły muzyczne, których cała dotychczasowa twórczość – opatrzona pięknym akompaniamentem, wokalem i aranżacją – oparta jest na fascynacji wierszami księdza.
        Koncert rozpoczął zespół wokalny z naszego Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Brzeszczach, prowadzony przez panią Katarzynę Mreżar. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. utwory „SIEDMIOWIERSZ”, „PRZYJDŹCIE”, „DESZCZ”, „POWIEDZCIE TO DALEJ” oraz „WSZYSTKO INACZEJ” w solowym wykonaniu Katarzyny Mreżar. Następnie odbyła się krótka prezentacja multimedialna, obrazująca nasze spotkania i przyjaźń z ks. Janem Twardowskim.
        Kolejnym punktem programu był występ zespołu KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE. To właśnie oni, jako jedni z pierwszych wykonawców utworów księdza Jana, pod koniec lat osiemdziesiątych z piosenkami do Jego wierszy uczestniczyli w różnorakich festiwalach twórczości akademickiej. Ta fascynacja liryką księdza – poety sięga u nich roku 1980- pierwszego wydania tomiku: NIEBIESKIE OKULARY.
        Sławek Jankowski – autor muzyki do większości wierszy – i Agata Bernadt, która je śpiewa, za najpiękniejsze w tej „przygodzie" z księdzem – poetą uważają jednak niezapomniane, wspólne z autorem jego wieczory autorskie i czas spędzony razem "przy piecu" i herbacie z miodem…. Pomysł, aby po latach wrócić do wykonywania jego utworów (także jako wierszy śpiewanych) nazwali: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE.

        Koncert poświęcony osobie i twórczości ks. Twardowskiego był z pewnością spotkaniem, o którym można by było powiedzieć – cytując samego poetę:
„Takie spotkania spadają z nieba
i są tak rzadkie, jak arcydzieła…"

        18 stycznia 2008 minęła druga rocznica śmierci naszego Patrona ks. Jana Twardowskiego. Z tej okazji odbył się w szkole apel poświęcony pamięci księdza J. Twardowskiego. Wspomnienia związane z osobą Patrona ukazały się także w naszej szkolnej gazetce Echo Gimnazjalisty. W czerwcu, tak jak w ubiegłym roku, spotkamy się z przedstawicielami szkół imienniczek w Świątyni Opatrzności Bożej przy grobie księdza J. Twardowskiego naszego wspólnego Patrona.

20 listopada 2009 – SPOTKANIE SZKÓŁ IMIENNICZEK

Nie ma spotkań przypadkowych. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga. Zawsze jest jakiś ciąg dalszy, który okazuje się ważny… /ks. Jan Twardowski/

        20 listopada nadszedł czas na ten „ciąg dalszy”. Wracamy myślą do pierwszego spotkania szkół Imienniczek, które miało miejsce przed pięcioma laty. Różne szkoły, różni uczniowie, różne miejscowości, ale jedna osoba Patrona. Wtedy zrodziło się wielkie marzenie Księdza, by wszystkie szkoły, które spotkały się dzięki Niemu i Jego twórczości, połączyły swoje siły i nawiązały stałą współpracę. Spotkanie, w którym wówczas wzięło udział 20 szkół imienniczek, było doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń i bliższego poznania się.
        W ciągu ostatnich pięciu lat kolejne placówki oświatowe otrzymały imię księdza Jana od biedronki. Mając na uwadze ogromną liczbę szkół, którym obecnie patronuje ksiądz Twardowski, chcieliśmy zawiązać ściślejszą współpracę ze szkołami z południowej Polski. Na nasze zaproszenie odpowiedziały szkoły z Katowic, Olszowic, Babicy, Jawornika i Widomej.

        Na początku spotkania pani dyrektor Urszula Nocoń zawiązała do pierwszego spotkania Szkół Imienniczek, które miało miejsce 4 listopada 2004 roku. Następnie goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, w której przedstawiliśmy historię naszych spotkań z ks. Janem Twardowskim – od pierwszej wizyty w Warszawie, poprzez uroczystości nadania szkole imienia i sztandaru, spotkania z uczniami, aż do obecnych spotkań przy grobie naszego Patrona w rocznicę urodzin w czerwcu. Następnie nasi goście przedstawili swoje szkoły, historię wyboru ks. Jana na Patrona czy wydarzenia związane z Jego osobą.
        Druga część spotkania miała charakter warsztatów roboczych. Ustaliliśmy formę współpracy między naszymi szkołami, zaproponowaliśmy termin kolejnego spotkania, opracowaliśmy kalendarz uroczystości w poszczególnych szkołach, wymieniliśmy się doświadczeniami związanymi z osobą Patrona, jak np. konkursy, rajdy, warsztaty, wieczornice czy poranki poetyckie.

        Spotkanie Szkół Imienniczek było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i przywołania wspomnień, a także pogłębienia współpracy nad realizowaniem marzenia naszego Patrona – ks. Jana Twardowskiego.

        21 maja 2010 delegacja z naszego gimnazjum wzięła udział w obchodach 2. rocznicy nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej nr 37 w Katowicach. Święto szkoły było połączone z Dniem Otwartym dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. Pani dyrektor Barbara Opałka oraz pani Bogusława Lempart-Płonka gościły w naszej szkole po raz pierwszy w listopadzie 2009, podczas drugiego spotkania Szkół Imienniczek, a teraz to my mieliśmy okazję pojechać do nich.
        Zaprzyjaźniona szkoła z Katowic wywarła na nas bardzo dobre wrażenie. Zaraz przy wejściu, przy tablicy pamiątkowej, wartę trzymali mali harcerze, a na korytarzach i w salach można było zobaczyć wystawy prac związanych z osobą i twórczością ks. Jana Twardowskiego. Szczególnie spodobały się nam występy uczniów z klas 1-3, w tym dzieci integracyjnych (niesłyszących), które zaprezentowały dwa tańce. Pozostali uczniowie przedstawili inscenizacje do różnych wierszy.
        Następnie wzięliśmy udział w Mszy świętej w Katedrze Chrystusa Króla, a potem udaliśmy się na cmentarz, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach rodziców i siostry ks. Jana Twardowskiego. Kolejna część spotkania miała już charakter bardziej „rodzinny”, bowiem na uroczystości przyjechały siostrzenice ks. Twardowskiego mieszkające w Katowicach, a także delegacja z Trębaczewa koło Częstochowy – ze szkoły podstawowej, która w 2009 r. obchodziła uroczystość nadania imienia ks. Twardowskiego. Była to więc okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń i wspomnień związanych z naszym wspólnym Patronem. Obejrzeliśmy też prezentację multimedialną przedstawiającą historię wyboru ks. Jana na Patrona szkoły podstawowej z Katowic. Na zakończenie zrobiliśmy sobie jeszcze wspólne zdjęcie przy portrecie ks. Jana Twardowskiego.

Maj 2010 – JUBILEUSZ NADANIA IMIENIA

        Obchody jubileuszowe rozpoczęliśmy od Mszy św. w kościele św. Urbana w Brzeszczach. W swoim kazaniu skierowanym do uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości ks. Mirosław Kareta sięgnął do wspomnień i przeżyć związanych z wyborem ks. Twardowskiego na Patrona naszego gimnazjum: Po co obchodzić jubileusz? Po to, by się cieszyć i pamiętać! ? mówił ks. Mirosław. Jubileusz ma nam przypomnieć o działaniu Boga w naszym życiu i życiu szkoły. Świadkowie uroczystości z 24. maja 2001 roku pamiętają słowa ks. Jana Twardowskiego, który mówił, że jeśli ma być Patronem, to nie ze względu na wiersze, ale ze względu na to, kim jest. A jest przede wszystkim księdzem, a jego najważniejszym zadaniem jest wskazywać na Boga. Najpierw jest księdzem, a dopiero potem poetą i to, co się dzieje później, to działanie Boże. Ksiądz Mirosław wspomniał również o ogromnej radości księdza proboszcza Kazimierza Kulpy na wieść, że młodzież wybrała na swojego Patrona ks. Jana Twardowskiego. A potem była już praca dyrekcji, nauczycieli, polonistów, katechetów i wychowawców, i obietnica złożona młodzieży, że jak wybiorą ks. Twardowskiego, to oni (księża) już postarają się go tu do nas przywieźć? A potem był wyjazd do Warszawy i przekazanie prośby ks. Janowi i kolejne wyjazdy, kolejne spotkania, kolejne wydarzenia… To taka historia, ręką ludzką pisana, a Bożą kierowana. I za to prowadzenie trzeba Bogu dziękować. Bo nie sobie i swoim zasługom zawdzięczamy to, co się stało, ale Panu Bogu, który posługuje się ludźmi "pozytywnie zakręconymi". I dziś, w dniu jubileuszu, trzeba Bogu dziękować za wszystkich, którzy tworzyli, tworzą i będą tworzyć historię naszej szkoły. "Jest tak wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu… Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, za to że niosą ciebie nieznane ramiona…" Wdzięczność to nie tylko słowa, ale nasza postawa serca, nasze działania. I to zadanie nas wszystkich, zgromadzonych wokół osoby ks. Jana od biedronki.
        Po Mszy św. w towarzystwie orkiestry górniczej udaliśmy się do gimnazjum, gdzie miała miejsce akademia okolicznościowa. 1 czerwca to szczególna data – to nie tylko Jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego, ale również 95. rocznica urodzin naszego Patrona. Ks. Jan Twardowski często powtarzał, że nie ma przypadkowych spotkań, każde jest przygotowane przez Pana Boga i ma swój ciąg dalszy, który okazuje się ważny. Wielokrotnie tymi słowami rozpoczynaliśmy nasze szkolne uroczystości, gdyż przekonaliśmy się o niezwykłej życiowej prawdzie tych słów.
        Pani dyrektor Urszula Nocoń powitała przybyłych na uroczystość gości, przedstawicieli władz miasta, oświaty, zakładów pracy, instytucji, szkół imienniczek, rodziców, absolwentów, uczniów i nauczycieli. Po odczytaniu aktu nadania naszemu gimnazjum imienia ks. Jana Twardowskiego głos zabrała ponownie pani dyrektor, która przypomniała wydarzenia związane z wyborem Patrona szkoły, a po niej głos zabrali goście: pani burmistrz Teresa Jankowska, pani Zofia Stawowy – przedstawiciel Rady Rodziców, pani Bożena Turek – dyrektor Gimnazjum z Białego Kościoła. Odczytano również list od pani poseł Beaty Szydło, która z racji pełnionych obowiązków nie mogła przybyć osobiście na uroczystość.
        Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną. Najpierw obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat historii szkoły, wyboru Patrona, a także spotkań z księdzem Twardowskim. Było to wprowadzenie do spektaklu poetycko-muzycznego przygotowanego przez panie Barbarę Ledwoń i Katarzynę Mreżar. Uczniowie przedstawili widzom trzy scenki z życia, nawiązujące do twórczości naszego Patrona: klasę szkolną (młodość), park (dorosłość) i niebo (schyłek życia). Na scenie zobaczyliśmy więc rozgadanych uczniów, którzy ryczą w klasie, dokazują, ale na widok księdza w sutannie milkną i z uwagą wsłuchują się w jego słowa… Potem byliśmy świadkami spotkania zakochanych na ławce w parku i przysłuchując się ich rozmowie mogliśmy pomyśleć, że – tak jak oni – kochamy wciąż za mało i stale za późno… Na koniec pojawiła się staż w postaci aniołów w odblaskowych kamizelkach, która próbowała zapanować nad tłumem spieszącym do nieba… Wierszom i słowom księdza Twardowskiego, pełnym zarówno humoru jak i przemyśleń, towarzyszyły przepiękne piosenki w wykonaniu zespołu wokalnego.
        Podczas kolejnej prezentacji multimedialnej uczniowie przedstawili gościom sukcesy i osiągnięcia, którymi może poszczycić się nasze gimnazjum. Choć jest ono młodą placówką oświatową, ma już na swoim koncie sporo wyróżnień, nagród i sukcesów w różnych dziedzinach. Ostatnim punktem tej części programu było pokazanie tradycji szkolnych z przymrużeniem oka. Śledząc miesiąc po miesiącu, wróciliśmy do najzabawniejszych i najmilszych wydarzeń z życia szkoły: wyborów SRU, otrzęsin, jasełek, dnia samorządności, spartakiad, wycieczek zagranicznych, wyboru Najlepszego Absolwenta Gimnazjum…
        Podczas akademii wręczono wszystkim gościom okolicznościowe upominki. Były to kalendarze dokumentujące 11-letnią historię i osiągnięcia szkoły. Osoby szczególnie zasłużone dla naszego gimnazjum uhonorowaliśmy statuetkami z symbolem biedronki, która na co dzień zdobi logo szkoły, pisma czy gabinet pani dyrektor. Chcieliśmy im w ten sposób podziękować za życzliwość, wsparcie i pomoc w realizacji podejmowanych przez naszą szkołę działań. Absolwenci, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość, obdarowani zostali okolicznościowymi biedronkami, natomiast nauczyciele, którzy pracują od powstania gimnazjum (a jest ich siedmioro) otrzymali statuetki za wytrwałość:)
        Ostatnim punktem uroczystej akademii była parada talentów. Do naszego gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy mają różne uzdolnienia i talenty. Mieliśmy więc okazję podziwiać mini-formację mażoretek, taniec hip hop, wysłuchaliśmy walca zagranego na akordeonie oraz kilka piosenek z akompaniamentem fletu, skrzypiec i gitar.
        Po akademii nadszedł czas na zwiedzanie szkoły, pamiątkowe zdjęcia i wymianę wspomnień… W salach lekcyjnych przygotowano wystawki prac konkursowych, wykonanych z okazji 10-lecia istnienia gimnazjum, a także różne rekwizyty związane z osobą i twórczością ks. Jana Twardowskiego: tomiki wierszy, albumy ze zdjęciami, listy, pamiątki, biedronki…
        Spoglądając wstecz na minione lata, nasuwają się na myśl słowa ks. Jana Twardowskiego:

"Obłoki przyjaźnie rozstania
udane nieudane
to o czym jeszcze nie wiesz
wszystko darowane"

        2 czerwca 2010r. przedstawiciele naszej szkoły pojechali do Warszawy, aby wziąć udział w uroczystej Mszy świętej, która odbywa się corocznie w rocznicę urodzin naszego patrona ks. Jana Twardowskiego. Rozpoczęła się ona o godz. 12 w Kościele Sióstr Wizytek. We Mszy uczestniczyły delegacje i poczty sztandarowe innych Szkół Imienniczek. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie naszego gimnazjum. Wśród pieśni, jakie zaśpiewaliśmy, pojawiła się poezja naszego Patrona. Plan naszej wycieczki zakładał również odwiedzenie grobu Księdza, jednak z powodu remontu wejście do podziemi Świątyni Opatrzności Bożej było zamknięte.

Następnie udaliśmy się do Pałacu Prezydenckiego, po którym oprowadził nas tamtejszy pracownik – pan Marcin Skowron. Zwiedziliśmy niemal każde ważniejsze pomieszczenie, m. in. Salę Kolumnową czy Białą Salę. Wielkie wrażenie wywarły na nas ogrody i lądowisko helikoptera, które mieści się na dachu Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Miłym podarunkiem była dla nas płyta z pieśniami patriotycznymi wydana pod patronatem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Za wszystko podziękowaliśmy tomikiem wierszy ks. Jana Twardowskiego.

Ostatnim punktem naszej wyprawy było samodzielne zwiedzanie Krakowskiego Przedmieścia – zobaczyliśmy więc Plac Zamkowy, Kolumnę Zygmunta oraz wiele mniejszych czy większych ulic i uliczek stolicy. W drodze powrotnej do domu przejeżdżaliśmy obok Pałacu Kultury i Nauki oraz obok wielu zabytkowych budowli, o których opowiadała nam pani od historii. Wszyscy, którzy byli na wyjeździe, zgodnie stwierdzili, że był on pouczający i ciekawy.

        18 stycznia 2011r. minęła 5. rocznica śmierci ks. Jana Twardowskiego, jednego z najbardziej cenionych współczesnych polskich poetów i Patrona naszego gimnazjum.  W niedzielę poprzedzającą ten szczególny dzień, w kościele parafialnym pw. św. Urbana, gimnazjaliści przedstawili krótki spektakl poetycko-muzyczny, którego motywem przewodnim były cztery pory roku. Rozważania i wiersze naszego Patrona, prezentowane przez uczniów i nauczycieli, przeplatane były utworami muzycznymi w wykonaniu zespołu wokalnego.
        To spotkanie z osobą i twórczością naszego Patrona miało charakter refleksyjny i skromny, tak jak całe jego życie. Ksiądz Jan, pytany o swoją twórczość, mówił: "wszystko cokolwiek mi się udaje, nie jest moją zasługą. Gdy patrzę na życie, odnoszę wrażenie, że korzystałem z ciągłej protekcji Pana Boga… Próbuję mówić o Bogu wierszem, chociaż nie mówienie o Bogu, ale przebywanie z Bogiem, jest sprawdzianem wiary. /…/ Nie lubię mówić, że jestem poetą; jestem księdzem, który pisze wiersze. Złożyło się, że są czytane. Tak jak opłatkiem, chcę się dzielić wierszami. Bo jest to dla mnie coś dobrego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wiersze wnoszą ład i harmonię. Odkażają, odtruwają tę dzisiejszą rzeczywistość. Tworzą taki idealny świat, może naiwny dla niektórych, ale poczęty z dobrej woli. Staram się, aby moje wiersze były próbą uśmiechu, żeby unikały patosu. Może uśmiech, który wkładam między wiersze, ratuje moją poezję.”
        Chociaż Księdza Jana nie ma już wśród nas, to jednak dzięki swojej twórczości pozostaje wciąż żywy w naszych sercach.

        2 czerwca 2011r. delegacja naszego gimnazjum (Pani dyrektor Urszula Nocoń, ks. Aleksander, nauczyciele, uczniowie oraz zespół wokalny) udała się do Warszawy na coroczne spotkanie Szkół Ks. Jana Twardowskiego. Najpierw złożyliśmy kwiaty przy grobie naszego Patrona w kościele Opatrzności Bożej w Wilanowie, a następnie udaliśmy się do kościoła sióstr wizytek na Krakowskie Przedmieście, gdzie ks. Jan był rektorem aż do śmierci w 2006r.
W Mszy św. koncelebrowanej brały udział delegacje Szkół Imienniczek, a oprawę muzyczną Liturgii przygotował i poprowadził nasz gimnazjalny zespół wokalny. Po Mszy św. miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy przed kościołem sióstr wizytek u zbiegu ulic Karowej i Krakowskiego Przedmieścia z nazwą skweru Ks. Jana Twardowskiego. Tablicę odsłonili prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W krótkim przemówieniu pani prezydent Warszawy powiedziała:

        „Trudno byłoby znaleźć właściwsze miejsce, właściwszy skwer na upamiętnienie osoby księdza Twardowskiego. Tu nieopodal mieszkał, był kapelanem sióstr i bardzo interesującym kaznodzieją. Na jego kazania przychodziły tłumy wiernych. Ci, którzy je pamiętają, wiedzą, że czasami mówił trochę za cicho, a czasami trochę za szybko, ale były to treści wyjątkowe. Ten skwer do tej pory był bezimienny – widocznie czekał na to imię.” Natomiast kardynał Nycz dodał, że  „Otwarcie skweru będzie jeszcze jednym sposobem uczczenia i przybliżenia osoby ks. Jana Twardowskiego tak bardzo lubianej i cenionej przez tylu Polaków.” Następnie pani Anna Nehrebecka, aktorka i stołeczna radna, recytowała niektóre z wierszy księdza-poety, a chór Centrum Myśli Jana Pawła II wykonał kilka utworów. Po uroczystościach, dzięki panu organiście z kościoła ss. wizytek- przyjacielowi ks. Jana – udało się nam zobaczyć mieszkanie naszego Patrona. Wśród pamiątek zgromadzonych w maleńkim pokoiku odnaleźliśmy również te, które zostawiliśmy Księdzu podczas naszych poprzednich wizyt, m.in. napis na piecu. Pan organista opowiedział nam kilka ciekawych anegdot i historyjek z życia ks. Twardowskiego, a wizyta w jego mieszkaniu pozostawiła w naszych sercach wiele wzruszeń.

        13 czerwca 2011 obchodziliśmy Dzień Patrona. Podczas akademii okolicznościowej uczniowie przedstawili spektakl poetycko-muzyczny pt. "Cztery pory roku wg ks. Jana Twardowskiego". Rozważania przeplatane były utworami muzycznymi w wykonaniu zespołu wokalnego, nawiązującymi do wierszy Patrona. Pani Dyrektor w kilku słowach przypomniała historię wyboru ks. Jana Twardowskiego na Patrona naszego gimnazjum oraz spotkania z nim.
Następnie ogłoszono wyniki konkursu recytatorskiego oraz wręczono nagrody – tomiki wierszy laureatom konkursu. Zwyciężczyni I miejsca Basia Łaczna wyrecytowała wiersz "Bliscy i oddaleni".

        4 czerwca 2012r. – wyjazd do Warszawy na spotkanie Szkół Imienia ks. Jana Twardowskiego był połączony ze zwiedzaniem stolicy, i to na kilka dni przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej.

Najpierw udaliśmy się do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie złożyliśmy wieniec u grobu naszego Patrona Ks. Jana Twardowskiego. Po krótkiej modlitwie w jego intencji zwiedzaliśmy podziemia świątyni, szczególnie Panteon poświęcony wielkim Polakom i wystawę o miastach  papieskich. Następnie pojechaliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie mieliśmy okazję śledzić losy walczących. Obejrzeliśmy wystawy, filmy, przeszliśmy szlakiem młodych powstańców, weszliśmy do kanałów, a wszystko to pozwoliło nam poczuć atmosferę Warszawy walczącej w sierpniu 1944r. Ta szczególna lekcja historii wywarła na nas ogromne wrażenie i z żalem i pewnym niedosytem opuszczaliśmy muzeum.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Starówki. Pani przewodnik opowiadała różne ciekawostki o zwiedzanych przez nas miejscach. Zobaczyliśmy m.in. zmianę warty przy grobie nieznanego żołnierza, Stadion Narodowy przygotowany na Euro 2012, przeszliśmy traktem królewskim, ale również mieliśmy okazję obejrzeć mieszkanie ks. Jana Twardowskiego przy kościele sióstr wizytek. Dla tych uczniów, którzy w Warszawie byli po raz pierwszy, była to naprawdę wzruszająca chwila.

Następnego dnia przed południem na placu przed kościołem sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu zaczęły pojawiać się delegacje z różnych szkół noszących imię ks. Jana Twardowskiego. Po uroczystym wprowadzeniu pocztów sztandarowych do świątyni rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. bp Tadeusz Pikus. Oprawę muzyczną Liturgii poprowadził zespół wokalny z naszego gimnazjum, pod kierunkiem p. Mreżar. Na koniec pani dyrektor Urszula Nocoń w kilku słowach wspomniała o pięknej tradycji wspólnych spotkań Szkół Imienniczek i wyraziła nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok. Przed Mszą i po niej była jeszcze okazja, by zaśpiewać kilka utworów nawiązujących do twórczości ks. Jana Twardowskiego.