Najpopularniejsza książka

  • Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia.
  • Przetłumaczono ją na 310 języków, a jej fragmenty na dalsze 597 języków.
  • Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem wydrukowano ok. 2 500 000 000 egzemplarzy Biblii.

 

Najoryginalniejsza książka

  • Najoryginalniejszą książkę na świecie wydał w 1765 roku drukarz z Ratyzbony – Schaffer.
  • Każda kartka wydrukowana była na innym papierze: z bawełny, łusek cebuli, mchu, drzew najrozmaitszych gatunków, słomy, sitowia, kapuścianego liścia…

 

Najmniejsza książka dla dzieci

  • Najmniejszą książka dla dzieci – „Stary król Cole”, mierzącą 1mm x 1mm, wydało w 85 egzemplarzach w 1985 roku wydawnictwo Gleniffer Press z Paisley (Szkocja).
  • Kartki można przewracać (ostrożnie!) tylko za pomocą igły.

 

Najobszerniejsza książka

  • Najobszerniejszą książka świata jest Tu-sza-czi-czeng, słownik chiński, składający się z 5 020 tomów (po 170 stron każdy).
  • Słownik powstał na początku XVII wieku, na rozkaz cesarza chińskiego.