Konkurs „Piękno jesieni- gmina Brzeszcze w obiektywie”

Konkurs „Piękno jesieni- gmina Brzeszcze w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie FOTOGRAFICZNYM! „Piękno jesieni- gmina Brzeszcze w obiektywie” CEL: Poznanie i propagowanie techniki fotografii i piękna rodzinnej miejscowości zwrócenie uwagi na piękno przyrody doskonalenie umiejętności fotografowania rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów  rozpowszechnianie sztuki fotografii  uwrażliwienie