Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły i procedura organizacji i prewencji

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły i procedura organizacji i prewencji

Szanowni Państwo – Rodzice W związku z reżimem sanitarnym proszę o zapoznanie się z wewnętrznym regulaminem bezpiecznego funkcjonowania w trybie stacjonarnym i procedurą organizacji pracy Szkoły w sprawie postępowania prewencyjnego uczniów, nauczycieli, pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego