Rekrutacja do Przedszkola „Pod Kasztanami” w Brzeszczach

Rekrutacja do Przedszkola „Pod Kasztanami” w Brzeszczach

Szanowni Rodzice Zgodnie z § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020;poz.530)  listy dzieci zakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości na

Komunikat dla uczniów i rodziców klas VIII w sprawie próbnego egzaminu ósmoklasisty

Komunikat dla uczniów i rodziców klas VIII w sprawie próbnego egzaminu ósmoklasisty

Zachęcamy wszystkich uczniów klas VIII do wzięcia udziału w organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną próbnym Egzaminie Ósmoklasisty. Egzamin odbędzie się w dniach 30, 31 marca i 1 kwietnia 2020 r. Udział w egzaminie jest dobrowolny. Prosimy zgłaszać chęć przystąpienia do egzaminu do