Zaproszenie do udziału w konkursie!

Zaproszenie do udziału w konkursie!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ „ Moja Ojczyzna” Konkurs poezji patriotycznej  „Moja Ojczyzna” zachęca do promowania wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej. I. ORGANIZATOR Zespół Szkolno-Przedszkolny nr4 w Brzeszczach- nauczyciele języka polskiego II. CELE KONKURSU •Popularyzowanie poezji o