REKRUTACJA do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

REKRUTACJA do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Drodzy uczniowie! Nadchodzi czas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.  Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące terminów i sposobów rekrutacji: 1.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020. http://www.kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf 2. Prezentacja multimedialna nt. wyboru ścieżki