Lapbook jako interaktywna forma pracy i promocja czytelnictwa

Lapbook jako interaktywna forma pracy i promocja czytelnictwa

Lapbook to własnoręcznie wykonana „książka”, gromadząca informacje na dowolnie wybrany temat. Jest czymś w rodzaju teczki. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych