Szkoła:

 • osiąga wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych
 • uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych-olimpijczycy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, w konkursach interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, w konkursach plastycznych i literackich na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
 • współorganizuje zawody sportowe dla młodzieży i środowiska (spartakiady)
 • posiada certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ , CIVIT ET PATRIA
 • współpracuje ze Stowarzyszeniami działajacymi w Gminie Brzeszcze
 • posiada bogaty ceremoniał imprez szkolnych

Szkoła dysponuje:

 • wykwalifikowaną kadrą,
 • nowoczesną salą gimnastyczną, pracownią informatyczną i czytelnią multimedialną,
 • dobrze wyposażonymi pracowniami- bogate zaplecze dydaktyczne, tablice interaktywne,
 • monitoringiem,
 • radiowęzłem,
 • stołowką.

Szkoła umożlwia / oferuje:

 • nauczanie w grupach na zajęciach z wychowania fizycznego, języków obcych i informatyki,
 • naukę dwóch języków obcych,
 • udział w zajęciach rozwojowych dla ucznów zdolnych,
 • udział w zajęciach specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
 • uczniom działalność w Samorządzie Uczniowskim, Spóldzielni Uczniowskiej, Klubie Szachowym, Szkolnym Kole Sportowym, gazetce szkolnej- ”Echo Gimnazjalisty”, Szkolnym Kole Wolontariatu, Klubie Młodego Ekologa,
 • wyjazdy sportowe,
 • wycieczki zagraniczne, turystyczne i edukacyjne.

Szkoła zapewnia:

 • opiekę pedagoga , logopedy i doradcy zawodowego
 • opiekę pielęgniarki
 • życzliwą atmosferę i pomoc ze strony pracowników

TRADYCJE I ZWYCZAJE SZKOŁY

 • prowadzona jest Kronika Szkoły i Księga Sukcesów
 • Szkoła ma patrona, hymn
 • Szkoła posiada sztandar, który prezentowany jest na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

Stałe uroczystości i imprezy:

 •     rozpoczęcie roku szkolnego
 •     DEN- pasowanie uczniów klas pierwszych
 •     Święto Niepodległości i 3-go Maja
 •     zabawa andrzejkowa, otrzesiny
 •     wigilie klasowe i apel swiateczny
 •     Dzień Integracji i Samorządności
 •     Dzień Patrona
 •     Dzień Sportu
 •     Pożegnanie absolwentów, wybór Absolwenta Gimnazjum
 •     zakończenie roku

Ponadto organizuje:

 •     Jasełka dla szkoły i środowiska
 •     spotkania szkół imienniczek
 •     spartakiadę na DEN
 •     kiermasze
 •     szczęśliwy numerek i pocztę walentynkową