Szanowni Rodzice uczniów klas 1-7

Informuję, że w dniach 23, 24, 25 maja 2023 roku przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. W związku z tym uczniowie klas 1-7 w dniach j.w. nie mają zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Świetlica szkolna też nie funkcjonuje.

 

Krystyna Wrona

                                                                                                                                                  Dyrektor ZSP nr4

w Brzeszczach

Ogłoszenie