21 kwietnia nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”, która została zorganizowana po raz piąty. Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki, zaś całe przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie „Dla Polski” .

Celem akcji jest pielęgnowanie postaw patriotycznych poprzez dbanie o środowisko oraz uczenie odpowiedzialności za wspólne dobro.

Uczniowie pod opieką nauczycieli, wyposażeni w rękawiczki i worki wyruszyli w różnych kierunkach, aby uporządkować wyznaczony teren. Angażując się w sprzątanie, udowodnili, że stan naszego środowiska nie jest im obojętny, dając dobry przykład,  pokazali jak ważna jest troska o środowisko.

M.Sz.

Sprzątamy dla Polski 2023