Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Kaligraficznym.

CEL:

  • Poznanie i propagowanie myśli Stanisława Staszica
  • zwrócenie uwagi na czytelność i płynność pisma oraz kształt liter
  • doskonalenie umiejętności kształtnego i pięknego pisania
  • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów 
  • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii
  • uwrażliwienie na piękno pisma odręcznego ksiąg ręcznie iluminowanych

Regulamin:

1/ Konkurs jest indywidualny.

2/Każdy z uczniów może oddać na konkurs jedną pracę.

3/ Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-8.

4/ Konkurs polega na odręcznym napisaniu/ ozdobieniu dowolnego cytatu patrona szkoły- Stanisława Staszica. Można użyć pisma odręcznego, pisma technicznego lub odwzorować dowolną czcionkę.

5/ Na początku cytatu zamieszczamy ozdobną literę- INICJAŁ (patrz załączniki…)jego graficzny i plastyczny format  jest dowolny oraz technika wykonania inicjału.

6/ Ramka -nie jest obowiązkowa…ale mile widziana- może być brana pod uwagę w ocenie pracy 🙂

7/ Format pracy jest dowolny, nie większy od A3.

8/ Termin wykonania prac do 27 maja 2022roku- składamy je w sali 21.

9/ Prace konkursowe oceni jury: Dyr. Krystyna Wrona, p. Ewa Myśliwiec, p. Jolanta Hendzel, p. Małgorzata Szlagór i p. Anna Szlenk

10. W każdej kategorii wyłonimy I, II i III miejsce – te miejsca będą nagrodzone. Za prace oddane na konkurs uczniowie mogą uzyskać dodatkowe oceny z przedmiotu: plastyka i j. polski oraz pozytywny wpis z zachowania.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!  Organizatorzy.

Szkolny Konkurs Kaligraficzny