16 października przypada Światowy Dzień Tolerancji. Nasza szkoła uczy tolerancji na co dzień – tworzymy społeczność szkolną, do której należą uczniowie zdrowi, ale również z dysfunkcjami, z obniżoną normą intelektualną, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ta różnorodność powoduje, że postawa akceptacji i zrozumienia jest nam  bardzo potrzebna, a wręcz konieczna.

Na przełomie listopada i grudnia koordynator ds. Integracji Agata Stuglik przeprowadziła cykl warsztatów „Jesteśmy różni – czyli tolerancja na co dzień. Brali w nich udział uczniowie z klasy 2a i 5c. Warsztaty miały na celu rozwinąć wrażliwość na drugiego człowieka. Zajęcia zainspirowały uczniów do otwartych rozmów na temat różnic, jakie mogą występować wśród nas. Zrozumieli istotę różnorodności, jako  czegoś, co nas wzbogaca i może inspirować. Podczas zajęć wyjaśnione zostały pojęcia tolerancja i nietolerancja. Uczniowie nauczyli się w praktycznym działaniu rozróżniać postawę akceptacji wobec inności. Poruszyli również kwestię granic tolerancji.

Zgodnie stwierdzili, że tolerancyjne podejście do drugiego człowieka jest podstawą dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Oby teoria zamieniła się w praktykę i wydała dobre owoce!

A.S.

Światowy Dzień Tolerancji