1 października 2021 r. Policja przy wsparciu OSP i Radia Bielsko rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do pieszych pt. „Świeć Przykładem”. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

Jesienią i zimą, dzień jest krótszy, a warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu. Piesi na drogach stają się słabo widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. Na nieoświetlonej drodze pieszy, który ma na sobie ubrania w ciemnych kolorach jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.

Bycie bezpiecznym równa się też bycie widocznym!

Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków tj. z przodu i z tyłu.

***

1. Noś odblaski – nie gadżety!

Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask. 

2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!

Sprawdź czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.

3. Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!

Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.

4. Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!

Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.

5. Myśl i żyj!

Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.

Idąc poboczem lub jezdnią idź lewą stroną drogi.

Zachowaj szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię.

W tym tygodniu akcja Świeć Przykładem jest w naszej gminie, przy wsparciu Radia Bielsko. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji:

24 listopada – Gmina Brzeszcze i Gmina Kęty:

  • 16:30 – 16:50 Brzeszcze, ulica Kościuszki (parking przy Powiatowym Zespole Szkół nr 6)
  • 16:55 – 17:15 Brzeszcze, ulica Mickiewicza (parking przy OK Ośrodek Kultury w Brzeszczach)
  • 17:25 – 17:40 Zasole, ulica Kostka Jagiełły (plac przy Ochotnicza Straż Pożarna w Zasolu)
  • 18:00 – 18:15 Witkowice, plac przy OSP Witkowice
  • 18:25 – 18:40 Bulowice, ulica Bielska (parking przy kościele)
  • 18:55 – 19:15 Kęty Podlesie, plac przy OSP Kęty Podlesie
Świeć Przykładem – akcja informacyjno – edukacyjna