Wykaz zajęć dodatkowych, wyrównawczych

i rozwijających zainteresowania:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas 1-3:

                Klasa 1a – poniedziałek, lekcja 1

                Klasa 1b – poniedziałek, lekcja 6

                Klasa 1c – środa, lekcja 6

                Klasa 2a – wtorek, lekcja 5

                Klasa 2b – poniedziałek, lekcja 7

                Klasa 3a – wtorek, lekcja 7

                Klasa 3b – środa, lekcja 5

                Klasa 3c – czwartek, lekcja 5

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas 4-8:

Klasa 4

                ZDW z matematyki – wtorek, lekcja 7

                ZDW z j. polskiego – poniedziałek, lekcja 1

Klasa 5

                ZDW z matematyki – czwartek, lekcja 7

                ZDW z j. polskiego – środa, lekcja 8

                ZDW z j. angielskiego – piątek, lekcja 7

Klasa 6

                ZDW z matematyki – wtorek, lekcja 7

                ZDW z j. angielskiego – poniedziałek, lekcja 7

Klasa 7

                ZDW z matematyki – poniedziałek, lekcja 8

                ZDW z j. polskiego – poniedziałek, lekcja 8

                ZDW z j. angielskiego – czwartek, lekcja 8

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

                Poniedziałek – lekcja 2,7

                Wtorek – lekcja 7

                Piątek – lekcja 6,7,8

 

Zajęcia artystyczne:

                Czwartek – lekcja 7

                Piątek – lekcja 8

 

Zespół wokalny:

                Poniedziałek – lekcja 8,9

 

Zajęcia SKS:

                Poniedziałek – lekcja 8,9             (GM)

                Czwartek – lekcja 8,9                    (DP)

                Poniedziałek – lekcja 1                 (MSz)

                Wtorek – lekcja 1                            (MSz)

                Wtorek – lekcja 8,9                        (MW)

 

Gimnastyka korekcyjna:

                Poniedziałek – lekcja 8

                Wtorek – lekcja 7,8

                Środa – lekcja 8

 

Zajęcia integracji sensorycznej, logopedyczne, rewalidacyjne  – zajęcia indywidualne zgodnie z zaleceniami orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zajęcia wspomagające dla uczniów po nauce zdalnej – zajęcia dla zgłoszonych uczniów (wg ustalonego harmonogramu dla danej grupy)

 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów