2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

W ramach obchodów tego dnia pojawiają liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu, takie jak:

-„Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. Akcji towarzyszy kampania medialna i online za pomocą strony internetowej: https://www.polskananiebiesko.pl/. Co roku Rzecznik Praw Obywatelskich bierze udział w tej akcji i podświetla siedziby swojego Biura oraz Biur Pełnomocników Terenowych na niebiesko.

-„Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” -kampania ta została przygotowana przez obywatelską inicjatywę „Chcemy Całego Życia” oraz organizacje partnerskie. Na portalu https://www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/ publikowane są historie osób ze spektrum autyzmu.

Bądźmy solidarni z osobami z autyzmem!

D.S.

logo Światowego Dnia Autyzmu
logo Światowego Dnia Autyzmu
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast