Pasowanie na Ucznia to jedna z uroczystości, która wpisuje się w kalendarz imprez naszej szkoły. W tym roku odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej, dnia 14 października 2020 roku. W uroczystym pasowaniu wzięły udział dzieci z  klasy 1a i 1b. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej szkoły, w dwóch grupach. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną bez udziału rodziców i opiekunów, w pełnym reżimie sanitarnym.

Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałymi występami. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała Dyrektor Szkoły Krystyna Wrona.

Pierwszoklasiści złożyli następujące słowa przysięgi:

„Ślubuję uczniem dobrym być

i  z kolegami w zgodzie żyć.

Uczyć się pilnie, nie leniuchować,

z  wesołą minką do szkoły wędrować.

Szanować rośliny i zwierzęta,

wszystkim mówić dzień dobry – nie tylko od święta”

 

 Po ślubowaniu pierwszaki dostąpiły zaszczytu uroczystego aktu pasowania na ucznia, dokonanego przez Panią Dyrektor. Następnie z rąk Pani Dyrektor otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale.

To było wielkie święto. Cała uroczystość wypadła niezwykle okazale.

Pierwszoklasistom gratulujemy! Życzymy zdrowia, sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy. Rodzicom i Opiekunom dziękujemy za pomoc w przygotowaniach.

Ewa Przemyk

Pasowanie na ucznia