Szanowni Rodzice!

Dyrektor ZSP nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach informuje, że w Szkole Podstawowej nr 1 od dnia 26 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku uczniowie klasy 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b zostali objęci nadzorem epidemiologicznym w związku  z pozytywnym wynikiem u jednego z pracowników na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

W celu  zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły dyrektor Zespołu podjęła natychmiastowe działanie  z organem prowadzącym, jakim jest Gmina Brzeszcze.

Dyrektor ZSP nr4 w Brzeszczach

Krystyna Wrona

Ważna informacja
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast