Szanowni Rodzice

Dyrektor ZSP nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach informuje, że  dzień 2 listopada 2020 roku tj. poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów klas 1 -8 Szkoły Podstawowej nr 1. W tym dniu nie odbywają się lekcje dla uczniów klas 1-3 w trybie stacjonarnym oraz dla uczniów klas 4-8 w trybie zdalnym on – line.

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 47 ust.1 pkt ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 I 949).

Dyrektor ZSP nr4 w Brzeszczach

Krystyna Wrona

Informacja nt. 2 listopada