Szanowni Rodzice

          Dyrektor ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach informuje, że w Szkole Podstawowej zostało wdrożone nauczanie hybrydowe od 15 października br. w związku z pozytywnym wynikiem jednego z pracowników.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu na wniosek Dyrektora ZSP nr 4 w Brzeszczach wydał pozytywną opinię w sprawie zdalnego nauczania. Od dnia 15 października 2020 roku do 19 października 2020roku (włącznie) objęto kwarantanną 18 uczniów wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi oraz 15 uczniów objęto nadzorem epidemiologicznym.

Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym, którym jest Gmina Brzeszcze podjęła natychmiastowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu.

Szanowni Rodzice zwracam się z prośbą o informację, jeżeli pojawią się u dziecka niepokojące objawy oraz o kontakt z lekarzem rodzinnym.

Proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego, regulaminu wewnętrznego bezpiecznego funkcjonowania szkoły i procedury prewencyjnej dla dobra i bezpieczeństwa Nas wszystkich.

 

                                                                               Dyrektor ZSP nr 4 w Brzeszczach

                                                                                              Krystyna Wrona

                                                         

 

 

                                                                       

 

 

 

Informacja dla rodziców