W dniu 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

W tym dniu uroczystym pragniemy
wiersze o pracownikach przedszkola przedstawić
i tym sposobem Państwu          
wielką niespodziankę sprawić.

Nasze panie Dyrektorki na co dzień dużo pracy mają, 
jednak o swoich przedszkolakach,
dużych i małych zawsze pamiętają.

Nasze panie wychowawczynie umieją prawie wszystko.
Umieją nadać nazwy listkom.
Gdy zasadzą kwiatki wiosną 
to bądź pewien, że urosną.

Do pani Zosi na zajęcia chętnie chodzimy  
i poprawnej wymowy się pięknie uczymy.

Pani Iwonka ciągle coś pisze, liczy i kalkuluje.
Jej praca jest nam potrzebna,
wiemy, że zawsze dobrze pracuje.

Panie kucharki rano przychodzą,
by smaczne wszystkim zrobić śniadanie.
Wiemy, że o nas bardzo dbają,
zawsze smakuje nam każde danie.

Panie woźne o porządek w przedszkolu dbają,
i posiłki nam rozdają oraz często pomagają 
kiedy się ubieramy i na spacer gnamy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji, składamy najlepsze życzenia:
dużo zdrowia, radości i cierpliwości na każdy nadchodzący dzień!

Dzień Edukacji Narodowej