ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM

Wywiad z bohaterem walk o Niepodległą

 

  1. Zasady ogólne:

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Brzeszczach.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 8.

Udział w konkursie jest dobrowolny.  

Dopuszcza się wykonanie pracy konkursowej indywidualnie lub w parach.                            

Oceny prac konkursowych dokona komisja szkolna w składzie: Nina Staś, Katarzyna Studencka, Bernadeta Janosz.

 

  1. Cele konkursu:

Uczczenie 102 rocznicy odzyskania niepodległości.

Poznawanie ważnych postaci historycznych.

Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania historią naszej ojczyzny.

  1. Zakres i tematyka:

Przygotowanie wywiadu z bohaterem walk o niepodległość Polski.  Zaprezentowanie w wywiadzie działalności wybranej postaci.

Postacie do wyboru: Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski.

Wiadomości o biografii postaci można znajdować w różnych opracowaniach książkowych lub na stronach internetowych.

  1. Harmonogram Konkursu:

Prace, w formie załącznika w word lub pdf,  należy przesłać na mobi dziennik do nauczyciela historii do 11 listopada 2020r.

Wyniki zostaną przedstawione do końca listopada 2020r.

  1. Nagrody

Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Uczestnicy otrzymają celującą lub bardzo dobrą ocenę cząstkową z historii (w zależności od poziomu wykonanej pracy).

Nagrody dla laureatów zostaną wręczone na apelu podsumowującym I półrocze roku szkolnego.

 

Nina Staś i Katarzyna Studencka – nauczyciele historii

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Historyczny