Ze  względu na obecny stan pandemii informuję, iż w rozpoczynającym się roku szkolnym 2020/2021 nie będzie przeglądu głów u państwa dzieci, dlatego prosimy o dokonanie przeglądu głowy u swojego dziecka w warunkach domowych 1 x w tygodniu. Jeśli ktoś z państwa będzie miał problem z oceną sytuacji, proszę o kontakt  telefoniczny z pielęgniarką szkolną: numer telefonu 607977941.
W konkretnej sytuacji wspomogę państwa w ocenie stanu skóry głowy.

Dokonanie przeglądu wszystkich uczniów szkoły jest niemożliwe ze względu na przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia, w którym jest mowa tylko o badaniach profilaktycznych klas 1, 3, 5 oraz 7.
Chcę przybliżyć państwu jak  będą wyglądały badania profilaktyczne i przesiewowe:

1. Uczeń wchodzący do gabinetu na badania będzie proszony o zdezynfekowanie rąk.

3. Możliwa będzie prośba o zakrycie ust i nosa maseczką.

4. Badania uczniów  będą odbywały się indywidualnie, a gabinet będzie wietrzony w miarę możliwości.

5. Uczniowie klas badanych:
Klasa 1 (dotyczy tylko uczniów, którzy nie mieli wykonanego bilansu 6-cio latka ) oraz klasa 3 i 7 otrzymają karty badania profilaktycznego, wypełnione przez nauczyciela wychowawcę i pielęgniarkę szkolną. Następnie zgłaszamy się z dzieckiem do swojego lekarza, po wcześniejszym umówieniu wizyty lekarskiej.

6. Profilaktyka fluorkowa potocznie zwana fluoryzacją ze względów na wytyczne Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego jest przeciwwskazana ze względu na zbyt duże ryzyko zakażenia. w przypadku zmiany zaleceń zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

7. Rodzic, którego dziecko w czasie pobytu w szkole będzie wymagało pomocy pielęgniarskiej z powodu  nagłego zachorowania lub urazu  zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie. w przypadku jakichkolwiek objawów  przypominających chorobę górnych dróg oddechowych uczeń jest odsyłany do domu i oczekuje na państwa w tzw. Izolatorium na terenie szkoły.

8. Badania oraz pierwsza pomoc w razie nagłego zachorowania wykonywane przez pielęgniarkę będą odbywały się w reżimie sanitarnym  z zastosowaniem środków ochrony osobistej tj. fartuch ochronny, rękawiczki, maseczka lub przyłbica, środki dezynfekcyjne, fartuch barierowy.

Pozostałe środki bezpieczeństwa określają Zarządzenia oraz akty wykonawcze Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczące dezynfekcji gabinetu profilaktycznego w szkole. Dokument został stworzony na potrzeby szkoły i znajduje się w dokumentacji szkoły oraz w gabinecie profilaktycznym.

Pielęgniarka szkolna

Alicja Sanak

Opieka profilaktyczna w szkole w czasie pandemii