Szanowni Państwo – Rodzice

W związku z reżimem sanitarnym proszę o zapoznanie się z wewnętrznym regulaminem bezpiecznego funkcjonowania w trybie stacjonarnym i procedurą organizacji pracy Szkoły w sprawie postępowania prewencyjnego uczniów, nauczycieli, pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku

Dyrektor Szkoły

Krystyna Wrona

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii_wrzesień2020

Procedura organizacji pracy Szkoły i prewencyjna

 

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły i procedura organizacji i prewencji